Vad räknas som varaktig funktionsnedsättning?

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid på universitetet. Det kan till exempel vara läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörselnedsättning, synnedsättning, rörelsehinder eller kroniska sjukdomar. Du ska kunna visa intyg på funktionsnedsättningen.

Funktionsnedsättning är enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567):

”varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns från födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.”

Vilket stöd du behöver beror på vilket hinder din funktionsnedsättning innebär för dig i studierna. Stödet planeras och utformas i samråd med dig som student.

Tillfällig skada

Har du en tillfällig skada eller sjukdom så omfattas du inte av det här stödet eftersom den inte är varaktig. Behöver du tillfälligt stöd ska du istället vända dig till studievägledaren på din institution.

Läs om vilka pedagogiska stöd som du kan få.

Ansökan om riktat pedagogiskt stöd

Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du ansöka om att få riktat pedagogiskt stöd i dina studier.

Se till att du har ett intyg innan du ansöker som är utfärdat av läkare, logoped eller motsvarande. Du som bor på Gotland vänder dig till Logopedmottagningen på Region Gotland.

Så här går ansökan till:

  1. Gör din ansökan om riktat pedagogiskt stöd i Nais, som är ett nationellt system för ansökan om stöd.
  2. när du gjort din ansökan ska du boka tid hos vår samordnare via denna länk: www.timecenter.se/campusgotland (välj "Targeted Study support" på sidan)
  3. Efter ditt samtal med samordnare, får du ett beslut och rekommenderade stödåtgärder i Nais. Du får ett mejl när det är klart. Beslut om stöd fattas efter registrering.
  4. Om du inte har skickat in intyg om varaktig funktionsnedsättning alternativt inte blir registrerad på utbildningen avslås din ansökan.

Ansök om stöd

Vi rekommenderar att du visar upp beslut och/eller rekommendation när du pratar med ansvariga på din utbildning.

Du som redan har ett beslut, är alltid välkommen att boka en tid med din samordnare via boka en tid via tidsbokningen.

Senast uppdaterad: 2023-05-22