Stöd för alla

Talsyntesprogram

Du som är student vid Uppsala universitet har möjlighet att ladda ner talsyntesprogrammet TorTalk. TorTalk är ett lättanvänt läsverktyg som kan läsa upp alla e-böcker, låsta pdf-filer och text på inskannade bilder. Programmet är speciellt utvecklat för personer med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter men kan användas av alla som vill ha ett enkelt läsverktyg. Du hittar nedladdningsuppgifterna för TorTalk när du loggat in i Studentportalen.

Rättstavningsprogram

Du som är student vid Uppsala universitet har möjlighet att ladda ner rättstavningsprogram:
Stava Rex är ett program som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text. Stava Rex är speciellt utvecklat för personer med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter men kan användas för alla som vill ha hjälp med stavning.
SpellRight är ett rättstavningsprogram på engelska. Det rättar engelska stavfel och grammatikfel. Det är utvecklat för att användas av dem som skriver på engelska som andraspråk och för personer med läs- och skrivsvårigheter, men det är precis som Stava Rex bra för alla som behöver stöd för sin stavning.
Du finner nedladdningsuppgifterna för Stava Rex och SpellRightnär du loggat in i Studentportalen.

Språkverkstaden

Språkverkstaden erbjuder alla studenter vid universitetet vägledning i skriftlig och muntlig framställning. Språkverkstaden handleder i både svenska och engelska.

Språkverkstaden på Campus

Hörslingor

De flesta av Campus Gotlands hörsalar är utrustade med hörslinga. Det finns även små portabla trådlösa hörslingor att låna i receptionen. Dessa kan användas i till exempel grupprum och seminarierum, som inte är utrustade med fast hörslinga.

Tillgängliga lokaler

Kontakta receptionen om du vill ha mer specifik information om den fysiska tillgängligheten.

Studenthälsan

Studenthälsans mottagning erbjuder hälsovård för studenter genom bland annat samtal och rådgivning. Studenhälsan erbjuder också kurser och workshops.

Studenthälsan på Campus