Stöd för alla

Universitetet erbjuder olika typer av språkliga stöd för dig som student eller doktorand. Vissa stöd är tillgängliga för alla studerande, medan andra måste du ansöka om för att få tillgång till, till exempel stöd som du behöver om du har en varaktig funktionsnedsättning.

Nedan följer stöd som är tillgängliga för alla som läser vid Uppsala universitet. Vissa tjänster behöver du logga in för att komma åt.

Talsyntesprogram

Du som är student vid Uppsala universitet har möjlighet att ladda ner talsyntesprogrammet TorTalk. TorTalk är ett lättanvänt läsverktyg som kan läsa upp alla e-böcker, låsta pdf-filer och text på inskannade bilder. Programmet är speciellt utvecklat för personer med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter men kan användas av alla som vill ha ett enkelt läsverktyg. 

Logga in för att ladda ner ner TorTalk.

Rättstavningsprogram

Du som är student vid Uppsala universitet har möjlighet att ladda ner rättstavningsprogram:
Stava Rex är ett program som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text. Stava Rex är speciellt utvecklat för personer med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter men kan användas för alla som vill ha hjälp med stavning.
SpellRight är ett rättstavningsprogram på engelska. Det rättar engelska stavfel och grammatikfel. Det är utvecklat för att användas av dem som skriver på engelska som andraspråk och för personer med läs- och skrivsvårigheter, men det är precis som Stava Rex bra för alla som behöver stöd för sin stavning.

Logga in för att ladda ner Spell Rex eller SpellRight.

Språkverkstaden

Språkverkstaden erbjuder alla studenter vid universitetet vägledning i skriftlig och muntlig framställning. Språkverkstaden handleder i både svenska och engelska.

Språkverkstaden på Campus Gotland.

Hörslingor

De flesta av Campus Gotlands hörsalar är utrustade med hörslinga. Det finns även små portabla trådlösa hörslingor att låna i receptionen. Dessa kan användas i till exempel grupprum och seminarierum, som inte är utrustade med fast hörslinga.

Tillgängliga lokaler

Kontakta receptionen om du vill ha mer specifik information om den fysiska tillgängligheten.

Studenthälsan

Studenthälsans mottagning erbjuder hälsovård för studenter genom bland annat samtal och rådgivning. Studenhälsan erbjuder också kurser och workshops.

Studenthälsan på Campus Gotland.

Senast uppdaterad: 2022-09-06