Studera med funktionsnedsättning

Vad är funktionsnedsättning

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid på universitetet.

Vi är fyra samordnare som arbetar med riktat pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning, tre i Uppsala och en på Gotland. Kontaktuppgifter till samordnaren på Campus Gotland.

Kom ihåg att ansöka om riktat pedagogiskt stöd i god tid, gärna redan när du ansöker till en utbildning vid Uppsala universitet.

Informationsfilm om att studera med funktionsnedsättning

Senast uppdaterad: 2022-09-07