Studera med funktionsnedsättning

Bildobjekt

Vad är funktionsnedsättning

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid på universitetet.

Stödet som erbjuds utgår ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

Kom ihåg att ansöka om riktat pedagogiskt stöd i god tid, helst redan när du ansöker till en utbildning vid Uppsala universitet. Vid terminsstart kan det vara väntetid för att boka tid hos samordnare och få besked om stöd.

Drop-in i september samt kontaktinformation till samordnaren.

Informationsfilm om att studera med funktionsnedsättning

Drop-in för frågor i september

Träffa samordnaren om du har frågor kring riktat pedagogiskt stöd vid högskolestudier.

  • Tisdagar, dvs 5, 12, 19 samt 26 september, kl 15-16.

Du hittar samordnaren på bottenvåningen i D-huset, precis innanför entrén. 

Senast uppdaterad: 2023-08-28