Examen

Examen

En examen kan utgöra en slutpunkt för dina studier och är ett bevis på att du tillägnat dig kunskaper upp till en viss nivå. Den visar också på en förmåga till analytiskt och metodiskt tänkande. För att få en examen måste du själv ansöka om ett examensbevis.

Efter examen är du rustad att söka dig ut i arbetslivet utanför universitetet. Beroende på examen kan du också söka till studier på avancerad nivå, eller till forskarstudier.

Utbildningsnivåer och examina

Alla kurser och program delas in i de tre nivåerna grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och de examina du kan ta ut följer samma nivåindelning.
 
Grundnivå: Högskoleexamen, kandidatexamen och yrkesexamen.
Avancerad nivå: Magisterexamen, masterexamen och yrkesexamen.
Forskarnivå: Licentiatexamen och doktorsexamen.

En utbildning kan leda till en generell examen eller en yrkesexamen. En generell examen ska alltid omfatta ett huvudområde och en kandidatexamen även minst ett biområde.

Se kraven för examen

Kontakt för examen

Har du frågor kring examen? Kontakta oss som jobbar med examen vid Uppsala universitet via mejl: examen@uu.se eller på telefon: 018-471 1914.

Senast uppdaterad: 2022-06-13