Examen

Examen

En examen kan utgöra en slutpunkt för dina studier och är ett bevis på att du tillägnat dig kunskaper upp till en viss nivå. Den visar också på en förmåga till analytiskt och metodiskt tänkande. För att få en examen måste du själv ansöka om ett examensbevis.

Efter examen är du rustad att söka dig ut i arbetslivet utanför universitetet. Beroende på examen kan du också söka till studier på avancerad nivå, eller till forskarstudier.

Utbildningsnivåer och examina

Alla kurser och program delas in i de tre nivåerna grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och de examina du kan ta ut följer samma nivåindelning.
 
Grundnivå: Högskoleexamen, kandidatexamen och yrkesexamen.
Avancerad nivå: Magisterexamen, masterexamen och yrkesexamen.
Forskarnivå: Licentiatexamen och doktorsexamen.

Se kraven för examen

Huvud- och biområde

En generell examen ska alltid omfatta ett huvudområde och en kandidatexamen även minst ett biområde. Här anges vilka områden som kan utgöra huvud- respektive biområde i vilken examen.

Gå med i alumninätverket

Håll kontakten med Uppsala universitet efter examen genom att gå med i alumnnätverket! Som medlem kommer du också att kunna hålla kontakten med över 30 000 andra alumner vid Uppsala universitet.

Se till att anmäla dig till nätverket med din privata e-postadress, eftersom din studentadress kommer att upphöra när du inte längre studerar vid Uppsala universitet.

Bli en alumn

Bildobjekt

Dela information om din examen

Söker du jobb? Behöver din arbetsgivare verifiera din examen? Du som är student eller alumn och har en utfärdad examen kan hämta en kontrollkod för din examen. Genom att dela med dig av kontrollkoden gör du det möjligt för mottagaren att ta del av uppgifter om din examen och dess innehåll. Hämta kontrollkod för din examen

Senast uppdaterad: 2023-05-03