Campus Gotland PoP 2023

Bildobjekt

Välkommen till en vecka med presentationer av studentuppsatser och examensarbeten!

29 maj - 2 juni 2023 arrangerar vi Campus Gotland PoP. Med PoP får studenterna från ett antal program vid Campus en möjlighet att ge en kortfattad presentation av innehållet i sina genomförda magister- och kandidatprojekt. Ibland på ett mer populärvetenskapligt sätt.

Vi välkomnar studenter, medarbetare på Campus Gotland, intressenter i omgivande samhälle tillika studenternas familjemedlemmar och vänner samt alla andra som kan vara intresserade. Du som är student och ännu inte börjat med din uppsats/ditt examensarbete kan se detta som ett tillfälle att inspireras.

Studenter från följande kandidatprogram är med på Campus Gotland PoP:

samt studenter från följande magister- och masterprogram:​

Schemat för CG PoP-veckan 2023. OBS: Schemat uppdateras kontinuerligt!

Varmt välkomna till CG PoP 2023!

Facebook-evenemang för CG PoP 2023.

Måndag 29 maj

Uppdateras inom kort.

Tisdag 30 maj

Uppdateras inom kort.

Onsdag 31 maj

Klockan 10.00-10.30 i sal E30
Titel: Why a Swedish Utopia is a Changing Utopia; Preserving the Changing Character of Swedish Single Family housing area.​ 
Student: Jelrik Ate Hupkes
Program: Masterprogram i kulturarv och hållbarhet

Klockan 10.30-11.00 i sal E30
Titel: Arctic heritage - are we in a crisis of place?
Student: Cristian Martin Lanzas
Program: Masterprogram i kulturarv och hållbarhet

Klockan 11.00-11.30 i sal E30
Titel:
 En kanons värde -En undersökning av svårigheterna och nyttan med att bärga och förmedla senmedeltida kanoner på museum
Student: Michael Jansson
Program: Föremålsantikvarieprogrammet


Klockan 13.05-14.00 i sal B24
Titel: Co-location of wind and solar power in southern Sweden
Student: Michail Iakovos Dragasis
Program: Masterprogram i vindkraftsprojektering (två år)

14.00-14.45 i sal B24
Titel: GIS-based site suitability analysis for developing wind power project in Sichuan, China
Student: Wenqi Yuan
Programme: Masterprogram i vindkraftsprojektering (två år)

Torsdag 1 juni

Magisterprogram i vindkraftsprojektering (ett år) i sal E41, klockan 08.20-12.00.

Klockan 08:20-09:00 i sal E41
Titel: BUILDING A SUSTAINABLE FUTURE WITH WIND ENERGY: AZERBAIJAN’S AMBITIOUS PLANS FOR KARABAKH 
Student: Fagan Abdurahmanov
Program: Magisterprogram i vindkraftsprojektering (ett år)

Klockan 09:00-9:40 i sal E41
Titel: Wind Turbine Installation Methods: Investigating Increasing Turbine Heights 
Student: William Anderson
Program: Magisterprogram i vindkraftsprojektering (ett år)

Klockan 09:50-10:30i sal E41
Titel: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF WIND TURBINE BLADES’ WASTE: TOWARDS SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT IN THE WIND ENERGY SECTOR 
Student: Arian Hedayati
Program: Magisterprogram i vindkraftsprojektering (ett år)

Klockan 10:30-11:10 i sal E41
Titel: INVESTIGATING THE FEASIBILITY AND THE POLICIES FOR WIND POWER REPOWERING IN SWEDISH MUNICIPALITIES 
Student: Samuel Roško
Program: Magisterprogram i vindkraftsprojektering (ett år)

Klockan 11:20-12:00 i sal E41
Titel: MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS FOR FUTURE OFFSHORE WIND FARMS IN ITALY – A CASE STUDY IN SARDINIA 
Student: Chiara Virano
Program: Magisterprogram i vindkraftsprojektering (ett år)


Studenter i åk 2 på Programvaruteknik - Kandidatprogram i systemvetenskap presenterar sina programvaruprojekt de genomfört för externa kunder. 

Var och när: i sal E31 mellan klockan 09.00-15.00.

Klockan 09.00-09.10 - Introduktion i sal E31

Klockan 09.10 - 09.40 i sal E31
Titel: Automatiserad testning av Front-End
Studenter: Axel Starck, Haru Tran & Martin Zettervall
Företag/organisation: PayEx
Program: Programvaruteknik - Kandidatprogram i systemvetenskap

Klockan 09.40 - 10.10 i sal E31
Titel: Datavisualiseringsverktyg
Studenter: Aref Hossein Ahmadi, Daniel Jari & Jennifer Wåhlin
Företag/organisation: PayEx
Program: Programvaruteknik - Kandidatprogram i systemvetenskap

Klockan 10.10-10.30 - Paus

Klockan 10.30 - 11.00 i sal E31
Titel: Data Ex Machina
Studenter: Adam El Soudi, Carl-Johan Johansson & Franco Kovacevic Gahne
Företag/organisation: Universitets- och högskolerådet
Program: Programvaruteknik - Kandidatprogram i systemvetenskap

Klockan 11.00 - 11.30 i sal E31
Titel: En grafisk lösning till UHR
Studenter: Adam Engström & Sophia Quirk
Företag/organisation: Universitets- och högskolerådet
Program: Programvaruteknik - Kandidatprogram i systemvetenskap

Klockan 11.30 - 12.00 i sal E31
Titel: Utvärdering av Spring Batch 5
Studenter: Tilda Engström ,Wilmer Hallin Jakobsson & Çagri Çimen Företag/organisation: Skatteverket
Program: Programvaruteknik - Kandidatprogram i systemvetenskap

Klockan 12.00-13.00 - Lunch

Klockan 13.00 - 13.30 i sal E31
Titel: Från data till information: Automatisering av databehandling
Studenter: Valdemar Rydberg & Samuel Svendén
Företag/organisation: UU Kulturvård
Program: Programvaruteknik - Kandidatprogram i systemvetenskap

Klockan 13.30 - 14.00 i sal E31
Titel: Licenshantering - Uppsala universitets automatiseringsprojekt för mindre manuellt licensarbete Studenter: Mohammed Abdul Hussein & Erik Löf
Företag/organisation: UU Gemensam IT
Program: Programvaruteknik - Kandidatprogram i systemvetenskap

Klockan 14.00 - 14.30 i sal E31
Titel: Integration av system i verksamheter
Studenter: Sandra Al Khamisi & Emil Deshayes
Företag/organisation: UU Gemensam IT
Program: Programvaruteknik - Kandidatprogram i systemvetenskap

Klockan 14.30-15.00 - Avslutande diskussion

I denna pdf finns mer information kring projekten utförda av studenterna vid Programvaruteknik - Kandidatprogram i systemvetenskap.

Fredag 2 juni

Uppdateras inom kort.

2 juni - FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONENS SOMMARSYMPOSIUM

Välkommen till företagsekonomiska institutionens sommarsymposium - en del av Campus Gotland Bild PoP! Alla detaljer med titlar och abstracts på symposiet finns i denna pdf.

Språk

Konferensspråket för kandidatstudenternas presentationer är svenska; konferensspråket för presentationerna av MA-studenterna på Hållbart företagande och ledning är engelska.

Program

Kandidatprogrammet i företagsekonomi

8.30 Välkommen till sal E22 och sal E31.

Kl 8.35-9.10 Två parallella spår (SPÅR A i E22 och SPÅR B i E31)

SPÅR A i sal E22
Titel: Strategier för plötsliga förändringar inom åkerinäringen
Studenter: Jalil Ahmadi & David Löf

Titel: Anpassning i kristider: En studie av småföretagare inom detaljhandeln i Visby innerstad
Studenter: Jane Bergström & Mikaela Godring

Titel: Börsens utveckling under 150 år
Student: Anna Carin Andersson & Lisa Edlund

SPÅR B i sal E31
Titel: Chefers emotionella intelligens inom ett globalt företag
Studenter: Maggie Grges & Alyssa Pascual

Titel: Personalomsättning är inte ett problem för oss: En studie om ledares perspektiv på personalomsättning inom säsongsbetonade hotell
Studenter: Viktoria Linnea Niklasson & Mirza Tabakovic

Titel: Ledarskapets lockelse och avskräckning: En kvalitativ studie om vad som påverkar motivationen att ta på sig rollen som ledare
Studenter: Eric Nordlander & Hugo Eksholm


Kl 09.20-09.55 Två parallella spår (SPÅR A i E22 och SPÅR B i E31)

SPÅR A i sal E22
Titel: Räntans effekt på volatilitet: Finns det en statistiskt signifikant skillnad mellan den genomsnittliga volatiliteten på börsen och i fastighetsbranschen?
Studenter: Alan Eftekhari & Murteza Khavari

Titel: Risk och avkastning på den svenska börsen: En analys av sambandet mellan risktagande och långsiktig avkastning
Student: Daniel Mebrahtom

Titel: Indexeffekten på OMXS30
Studenter: Albin Broman & Albin Nilson

SPÅR B i sal E31
Titel: En övergång till agilt arbete: Framgångsfaktorer & hinder vid förändringsarbete
Studenter: Ella Söderqvist & Carolina Storgårds

Titel: Impact of virtuality, anonymity, team size and cohesion on social loafing
Student: Maiju Huuskonen & Minhui Zhong

Titel: Hur påverkar kommersiell ‘Fear of Missing Out’ (FOMO) spelande?
Student: Anton Karlsson


Kl 10.05-10.50 Två parallella spår (SPÅR A i E22 och SPÅR B i E31)

SPÅR A i sal E22
Titel: Den enkla kreditlösningen: En händelsestudie om regleringen av högkostnadskreditens effekt på konsumentens överskuldsättning
Studenter: Astrid Tidfors & Karl Malmberg

Titel: Rörligt eller bundet: Hur påverkar räntenivåer och ränteförväntningar hushållens val mellan rörlig och bunden ränta?
Student: Ester Elmgart

Titel: ”Att investera är inte så svårt”: En kvalitativ studie om unga män och deras investeringsbeslut
Studenter: Albin Renlund & Madeleine Hellgren

Titel: Är risktagning en förutsättning för långsiktig avkastning?
Student: Robert Boskovic

SPÅR B i sal E31
Titel: Teslas dragningskraft ur ett konsument-perspektiv
Studenter: Shane Ahlbeck & Daniel Granholm

Titel: Varför äta närproducerad mat? En studie på Gotland om konsumtion av gotländska livsmedelsprodukter
Studenter: Ella Wedood & Sema Wedood

Titel: Livsmedelspreferenser bland personer med syrisk bakgrund i Sverige: En kvalitativ studie
Studenter: Omar Alkasm & Mohamad Awad Alkasm

Titel: Planerade och oplanerade returer: En kvalitativ studie om unga kvinnors returbeteende vid köp av kläder via e-handeln
Studenter: Sofie Kagerstedt & Jasmine Khalil


Kl 11.00-11.35 Två parallella spår (SPÅR A i E22 och SPÅR B i E31)

SPÅR A i sal E22
Titel: Marknadsreaktioner vid VD byten på den svenska marknaden
Studenter: Adrick Tuazon & Mats Rehn

Titel: Företagsförvärv och aktielikviditet: En eventstudie av huruvida förvärv påverkar aktielikviditeten
Studenter: Emelie Magnusson & Lucas Nilsson

Titel: Sambandet mellan aktieutdelning och antal aktieägare
Studenter: Viktor Lindstedt Hedström & Hugo Lööf

SPÅR B i sal E31
Titel: "Representera hur samhället ser ut" - En kvalitativ studie om kvinnor i generation Z's åsikter om reklambilder på Instagram
Studenter: Engla Hygstedt Falk & Erica Wartmark

Titel: ”Datumet har gått ut för er”: Hur yrkesverksamma marknadsförare upplever relevansen av sin utbildning
Student: Zara Baum

Titel: Rekrytering i småstad: En kvalitativ studie av rekryteringsprocesser i praktiken
Studenter: Jacob Åberg & Philip Thörnell


Kl 11.45-12.20 Två parallella spår (SPÅR A i E22 och SPÅR B i E31)

SPÅR A i sal E22
Titel: Övervärderade börsintroduktioner: En analys av första dags avkastning
Studenter: Adam Holmlund & Bram Liebregts

Titel: Avslutade återköpsprogram och avvikelseavkastning på sikt
Studenter: Baltzar Loeper & Ricardo Camarena

Titel: "Fredageffekten": En händelsestudie om fredagseffekten i samband med offentliggörandet av finansiella rapporter
Studenter: Gabriel Björkenmark Yousfi & Samuel Ståhl

SPÅR B i sal E31
Titel: Digital transformation inom marknadsföring: Hur anpassar marknadsförare sig till digital transformation?
Student: Amy Nicolson

Titel: Influenserskandalers påverkan på följarnas köpbeteende
Studenter: Jesper Gummus & Donia Haidar

Titel: Annonsering på Youtube: Är det en bra idé för företagen?
Studenter: Anton Exerman & Jesper Waldén


Klockan 12.30-12.40 Gemensam avslutning i sal E22

Magisterprogram i Hållbart företagande och ledning

12.00 Välkommen till sal B25/B27 med Fredrik SjöstrandMatilda Dahl samt Jenny Helin.


Klockan 12.15-13.00 

Titel: What a Waste?! Exploring the Influence of Nudging on Consumer Behaviour Towards Food Waste
Studenter: Ana Raquel Abreu & Laura Nicole Sage

Titel: Sustainability and Fast Fashion: Exploring Factors Influencing Consumer Behaviour Among the Young Generation in China
Studenter: Daiyan Zhang, Tian Xin & Yaoyao Li

Titel: Exploring Students’ Attitude Toward Sustainable Development: A Comparative Study of Two Theories
Studenter: Dzhenet Berdiieva & Simon Ekelund

Titel: Exploring Chinese Consumers’ Attitude Toward Second-hand Consumption:  Shame or Not?
Student: Yuan Huang

Titel: The Impact of China's Belt and Road Initiative on the Sustainability in Ghana: A Multi-dimensional Study of Selected Companies and Organizations
Student: Mingyuan (Dirk) Ni


Kl 13.15-14.00 

Titel: A Content Analysis of ESRS and GRI Sustainability Reporting Standards from an Ecofeminist Viewpoint
Studenter: Heiðbjört Arney HöskuldsdóIr & Julia Schudak

Titel: Still, I Rise: Uncovering Opportunities, Barriers and Biases Through Gender Lens Investing - A Case Study Approach
Studenter: Sarah Au & Jashna Pillay

Titel: The Role of Environmental Regulation on Green Transition: The Case of the Swedish Electronics Industry
Studenter: Deniz Akbas & Tuba Demir Dogan

Titel: Genetically Modified Foods - Curse or Blessing? Decisive Factors Influencing Consumers Behaviour
Studenter: Jule Persson & Sina Brinkmeier

Titel: The Pursuit of Happiness
Student: Muhammad Abdul Basit Chaudhary


Kl 14.15-15.00 

Titel: Sustainability in Action: Developing Competence for Sustainable Change
Studenter: Beatrice Pelizzari & Pei-Hung Liang

Titel: Towards a Collective Goal! Relevant Factors for Successful Collective Action and Factors Influencing Individual Cooperation in Local Community Initiatives: A Case Study of Food Rescue, Gotland
Student: Tolulope Olalekan

Titel: Community Power: The Story of How to Become a Driving Spirit of a Community Energy Project
Studenter: Pia Kerkeling & Sandra Kettemann

Titel: Borsch and Beyond: How Cooking as Inquiry Sheds Light on the Experiences of Displaced Ukrainian Women on Gotland
Studenter: Nataliia Fadieieva, Bjoern Opdenberg & Jesse Luteyn

Titel: Reconciling Material and Social: New Ways of Organising Waste Through Hybrid Networks
Studenter: Adel Miftakhova & Chaïma Ben Mahmoud


15.00 - 15.15 Avslutning & Alumniföreningen
Sustainable Management på Facebook.


Sammanfattningar och alla andra detaljer kring Företagsekonomiska institutionens sommarsymposium finns i denna pdf.

Bild

Studera vid Campus Gotland

Bild

På Campus Gotland erbjuder vi för närvarande 20 program på kandidatnivå, 13 program på avancerad nivå och ca 300 fristående kurstillfällen per läsår. 

Campus Gotland i siffror.

Senast uppdaterad: 2023-05-31