Campus Gotland PoP 2022

Bild

Välkommen till en vecka med presentationer av studentuppsatser och examensarbeten!

30 maj - 3 juni 2022 arrangerar vi Campus Gotland PoP. Med PoP får avgångsstudenterna från ett antal program vid Campus en möjlighet att ge en kortfattad presentation av innehållet i sina genomförda magister- och kandidatprojekt. Ibland på ett mer populärvetenskapligt sätt.

Vi välkomnar studenter, medarbetare på Campus Gotland, intressenter i omgivande samhälle tillika studenternas familjemedlemmar och vänner samt alla andra som kan vara intresserade. Du som är student och ännu inte börjat med din uppsats/ditt examensarbete kan se detta som ett tillfälle att inspireras.

Avgångsstudenter från följande kandidatprogram är med på Campus Gotland PoP:

samt avgångsstudenter från följande magister- och masterprogram:​

Schemat för CG PoP-veckan 2022. OBS: Schemat uppdateras kontinuerligt!

Facebook-evenemang för Campus Gotland PoP 2022.

Varmt välkomna till CG PoP 2022!

Måndag 30 maj

Klockan 08.30-09.10 i sal E22 (Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5)
Titel: Sustainable tourism mobility on Gotland with a main focus on electric vehicles
Student: Zhaoyi Liu
Program: Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap

Klockan 09.15-09.55 i sal E22 (Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5)
Titel: Wind resource variation between mesoscale and downscale linear wind model - comparison of surface roughness and proximity to Baltic coast
Student: Jonas Deksnys
Program: Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap

Klockan 09.55-10.10: Rast

Klockan 10.15-10.55 i sal E22 (Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5)
Titel: Decarbonising the mining industry: the case of Dannemora iron ore mine
Student: Felix Meyer
Program: Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap

Klockan 11.00-11.40 i sal E22 (Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5)
Titel: Biochar production from municipal sewage sludge via pyrolysis - the case of Gotland
Student: Lara-Patricia Brokmeier
Program: Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap

Klockan 11.45-12.55: Lunch

Klockan 13.00-13.40 i sal E22 (Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5)
Titel: Potential rooftop photovoltaic energy production calculation for residential buildings in Visby - Case study about Gotlandshem
Student: Xiang Li
Program: Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap

Klockan 13.45-14.25 i sal E22 (Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5)
Titel: The EU Sustainability Taxonomy: A public policy process analysis and historical overview
Student: Athena Shamloo
Program: Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap

Klockan 14.30-15.10 i sal E22 (Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5)
Titel: Direct Air Capture contribution to sustainable development
Student: Hólmfrídur Snorradóttir
Program: Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap

Onsdag 1 juni

Klockan 09.05-9.35 i sal B24
Titel: Wind power project development: a multi-criteria decision analysis: framework for subcontractors' 
Student: Yassin Chetouani
Program: Masterprogrammet i vindkraftprojektering

Klockan 09.45-10.15 i sal B24
Titel: Laboratory assessment. numerical modelling and uncertainty analysis between wind measurement system 
Student: Tianyu Wang
Program: Masterprogrammet i vindkraftprojektering

Klockan 10.25-10.55 i sal B24
Titel: Competiveness of offshore wind in the Nordic & Baltic countries - a market outlook
Student: Darar Barakat
Program: Masterprogrammet i vindkraftprojektering

10 min rast

Klockan 11.15-11.45 i sal B24
Titel:
 Feasibility analysis for the decarbonisation of a decentralised grid system: a case study for the island of Fuerteventura, Spain 
Student: Pablo Melian Batista
Program: Masterprogrammet i vindkraftprojektering

Klockan 11.45-12.25 i sal B24
Titel: Assesment of wind power forecasting error for Gotland
Student: Simon Rengmyr
Program: Masterprogrammet i vindkraftprojektering

2 juni

Klockan 09.05-9.35 i sal E41
Titel: A qualitative study of local politicians' changed attitudes towards wind power projects 
Student: Tomas Bolvin
Program: Magisterprogrammet i vindkraftprojektering

Klockan 9.45-10.15  i sal E41
Titel: Comparative analysis of energy-based and revenue-based availability metrics of wind turbines
Student: El Mehdi Ouchlou
Program: Magisterprogrammet i vindkraftprojektering

Klockan 10.25-10.55  i sal E41
Titel: Bidding on the future: a comparative analysis of offshore wind auctions in the UK and the Netherlands
Student: Arjun Kanumarath
Program: Magisterprogrammet i vindkraftprojektering

10 minuters rast

Klockan 11.15-11.45 i sal E41
Titel: Constellation elements of wind power planning in economical forests in Lower Saxony, Germany
Student: Esther Sopia Rust
Program: Magisterprogrammet i vindkraftprojektering

Klockan 11.55-12.25 i sal E41
Titel: Assessment of wind power projects: the development of a methodology for early-stage evaluation
Student: Ilya Ibraheem
Program: Magisterprogrammet i vindkraftprojektering

Klockan 11.00-11.20 i sal G41 (G-huset på Strandgatan 1)
Titel: I’ll be Missing You – The Dynamic Influence of Spread in First-Person Shooters
Studenter: Daniel Burt, George Eriksson & Valentyn Lyevyentsov
Program: Kandidatprogrammen i speldesign

Klockan 11.20-11.40 i sal G41 (G-huset på Strandgatan 1)
Titel: Hearts of Irony: A game designers’ study of counterfactual bias in a WW2 game
Studenter: Mark Victor Laguitan & Theo Carl Hübner Sallis
Program: Kandidatprogrammen i speldesign

Klockan 11.40-12.00 i sal G41 (G-huset på Strandgatan 1)
Titel: Avatar selection in the metaverse: How users choose their digital persona in VRChat
Studenter: Andrej Dudoglo & Florian Ritter
Program: Kandidatprogrammen i speldesign

Klockan 13.00-13.40 i sal B14 
Titel: Skandinaviska ländernas tillvägagångssätt för att minska klimatutsläppen för väg- och anläggningsprojekt
Student: Sanna Fredriksson
Program: Kandidatprogram i miljövetenskap

Klockan 13.40-14.20 i sal B14
Titel: En jämförande livscykelanalys av konventionell och ekologisk mjölkproduktion på Gotland
Student: Julia Bäckstäde
Program: Kandidatprogram i miljövetenskap

Klockan 14.20-15.00 i sal B14
Titel: Troféjakt och naturvård i Sydafrika – en konflikt eller samverkan?
Student: Erica Karlström
Program: Kandidatprogram i miljövetenskap

Klockan 13.45-14.00 i sal G41 (G-huset på Strandgatan 1)
Titel: Representation of Medieval Japan in Video Games: The cases of Ghost of Tsushima and Sekiro: Shadows Die Twice
Student: Yuqiao Lui
Program: Magister- och masterprogrammen i speldesign

Klockan 14.05-14.20 i sal G41 (G-huset på Strandgatan 1)
Titel: Designing Game Narratives to Evoke Players’ Empathy
Student: Yu Guo
Program: Magister- och masterprogrammen i speldesign

Klockan 14.25-14.40 i sal G41 (G-huset på Strandgatan 1)
Titel: Toxicity in the World of Tanks Game: A Thematic Analysis, Content Analysis and Autoethnography
Student: Sasa Dzigurski
Program: Magister- och masterprogrammen i speldesign

Klockan 14.45-15.00 i sal G41 (G-huset på Strandgatan 1)
Titel: Intentionally Designing a Game to Help Alleviate Symptoms of Depression: A Formal and Textual Analysis of Mental Health Representation and Game Design Iteration
Student: Pandi Cunoti
Program: Magister- och masterprogrammen i speldesign

15.00-15.15: Rast

Klockan 15.15-15.30 i sal G41 (G-huset på Strandgatan 1)
Titel: How to Help Players Navigate Anxiety Using a Metaphorical Game as a Tool
Student: Yifan Wu
Program: Magister- och masterprogrammen i speldesign

Klockan 15.35-15.50 i sal G41 (G-huset på Strandgatan 1)
Titel: Bleed and Identity: A Conceptual Model of How Bleed-out from Role-playing Games Can Affect a Player’s Sense of Self
Student: Kjell Hedgard Hugaas
Program: Magister- och masterprogrammen i speldesign

3 juni - FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONENS SOMMARSYMPOSIUM

Välkommen till företagsekonomiska institutionens sommarsymposium - en del av Campus Gotland Bild PoP! Alla detaljer med titlar och abstracts på symposiet finns i denna pdf.

Språk
Konferensspråket för kandidatstudenternas presentationer är svenska; konferensspråket för presentationerna av MA-studenterna på Hållbart företagande och ledning är engelska.

Program

KANDIDATPROGRAMmet I FÖRETAGSEKONOMI

9.00 Välkommen till sal E22 och sal E31.

Kl 9.10-9.45 Två parallella spår (SPÅR A i E22 och SPÅR B i E31)

SPÅR A i sal E22
Titel: "Safe havens” på den svenska aktiemarknaden
Studenter: Patricia Johansson & Jonathan Wessman

Titel: Den ”magiska formeln” på den svenska aktiemarknaden
Studenter: Ibrahim Abdullah & Sari Hamicheh

Titel: Handel med olja och valuta: En studie om möjligheten att skapa handelsstrategier baserat på tekniska indikatorer
Student: Tom Sehlan

SPÅR B i sal E31
Titel: Utdelningsförändring och egenskaper hos bolagens VD och styrelse
Studenter: Hugo Eskedahl & Erik Thålin

Titel: Mångfald på arbetsplatsen och ett osynligt tak för människor med utländsk härkomst
Studenter: A. Can Uludag & Johan Samuel

Titel: Utvecklingen av spelbolags marknadsförning av CSR på Twitter
Studenter: Samuel Baraka & Maralgua Tsedendambaa


Kl 10.00-10.35 Två parallella spår (SPÅR A i E22 och SPÅR B i E31)

SPÅR A i sal E22
Titel: Vilka faktorer påverkar underprissättning på första handelsdagen på svenska aktiemarknaden?
Studenter: Ninib Brahim & Melar Hana

Titel: Influencers kurspåverkan på en social handelsplattform
Studenter: Fredrik Eriksson Olebratt & Oskar Isaksson

Titel: Investeringsbeslut: Hur påverkas investerare av aktiediskussioner på Twitter?
Studenter: Filip Grapne & Nils Kullberg Michels

SPÅR B i sal E31
Titel: Hur har digitalisering påverkat redovisnings-konsultens arbete under coronapandemin
Studenter: Sina Bahrami & Patrik Chammas

Titel: Ledarskapsförändring inom detaljhandeln
Student: Ahmed Mohammed

Titel: "Jag klarar mig utan min chef”: En kvalitativ studie om självledarskap
Studenter: Mohamed Al-Soboh & Kocob Yitbarek Ghirmay


Kl 10.50-11.25 Två parallella spår (SPÅR A i E22 och SPÅR B i E31)

SPÅR A i sal E22
Titel: Marknadsförings (o)förmåga att bidra till konsumtion av grönt mode
Studenter: Emma Jönsson & Katarina Tronêt

Titel: ”Gröna gapet”: En kvalitativ studie om två generationers attityder och konsumtionsbeteende gentemot miljömärkningar i livsmedelsbutiker
Studenter: Elelta Tella & Frida Lindman

Titel: Vad händer vid avslöjad ”greenwashing”? En studie ur ett konsumentperspektiv
Studenter: Sofia Silfver & Anna Jönander

SPÅR B i sal E31
Titel: Valet av ett köp
Student: Ebru Erdal

Titel: Konsumenters attityder till mobila betalningar
Studenter: Hussein Jawad & Chia-Chun Lu

Titel: Konsumenters användning av mobila betalningar
Studenter: Leo Villberg & Jian Zhang


Kl 11.40-12.15 Två parallella spår (SPÅR A i E22 och SPÅR B i E31)

SPÅR A i sal E22
Titel: Svenska storbankers roll i omställningsarbetet i syfte att stödja svenska företag att uppnå förbättrad hållbarhet i linje med Parisavtalet
Student: Max Bjursell

Titel: Ekonomisk hållbarhet i integrerade rapporter
Studenter: Ida Karlsson & Frida Strömgren

Titel: Effekterna av ESG på kapitalkostnaden
Studenter: Victoria Dunbäck & Anna Asgeirsdottir

SPÅR B i sal E31
Titel: Lokal affärsutveckling: En kvalitativ studie kring små företags drivkrafter i digital transformation
Studenter: Malin Björkqvist & Johanna Nirondoke

Titel: Småföretags överlevnad i Visby innerstad: En kvalitativ studie om småföretag inom detaljhandeln
Studenter: Ella Frimodigs & Elina Cedergren


Klockan 12.20-12.30 Gemensam avslutning i sal E22

Magisterprogram i Hållbart företagande och ledning

9.00 Välkommen till sal B25/B27 med Fredrik SjöstrandMatilda Dahl samt Jenny Helin.


Kl 9.15-10.00 

Titel: What have organisations experienced when using the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD)?
Studenter: Carlos Ortiz de Zevallos Eguiluz & Matilda Dreijer

Titel: Navigating towards a circular economy in the fashion industry: The story of a collaborative ecosystem
Studenter: Marianna Siljander & Delphine Froment

Titel: May the forces be with you: How can companies be effectively transitioned to achieve net zero greenhouse gas emissions?
Studenter: Kamuran Kivanc Kaftanoglu & Jonatan Green Brzezinski

Titel: Concrete influence? The Act of Climate Declaration and its influence on the construction industry to operate more sustainable
Studenter: Anna Olsson & Sammy Hildebrandsson


Kl 10.15-11.00 

Titel: No stakeholder is an island: An exploratory study of stakeholder engagement for sustainability
Studenter: Mikael Furu & Rickard von Schenck

Titel: Regional development strategy on Gotland Island: Investigation of participating organizations through the lens of collaborative governance
Studenter: Magdalena Dolba & Hanna Lisa Marteinsdottir

Titel: Can the power in people be greater than the people in power?
Studenter: Lovisa Leijon Schöld & Roelf van Till

Titel: Sustainable development and environmental justice: How can the Sami people and mining industry coexist?
Studenter: Hanna Kirchner & Esteban Birrell


Kl 11.15-12.00 

Titel: IN SEARCH OF POWER: The Vindelälven-Juhttátahkka Biosphere Reserve in Sweden under the microscope of Foucauldian discourse analysis
Studenter: Chara Fotopoulou & Viktoria Kamenova Georgieva

Titel: Translating sustainability in the Swedish forest industry: The case of bioeconomic clusters
Studenter: Asra Bakar & Nina Kaiser

Titel: Well-being in the future of replaced work: A discourse analysis on OECD's implications for AI-related policies
Studenter: Chuyuan Liu & Marko Šurina

Titel: Reimagine corporate sustainability
Studenter: Anna Uleander & Carina Eriksson


Kl 12.00 - 13.00 LUNCH


Kl 13.00-13.45 

Titel: Soil-less agriculture: Empowering smallholder farmers to achieve food sovereignty
Studenter: Abhijith Nag Balasubramanya & Fathimath Zainy Shaafiu

Titel: Through the lens of a timebank: Gotlandic perceptions about community life
Studenter: Vivian Davis & Anne-Katrin Otto

Titel: Know your roots: An exploratory study of ancestry and geneological identity as factors influencing sustainable tourists' behaviour
Studenter: Orsolya Tóth & Tamara Tasi

Titel: Honouring the sacred through transformative experiences: An explorative journey
Studenter: Ottilia Söderström & Pim ter Laan


Kl 14.00-15.00 

Titel: Swipe up for sustainability: Credibility of green advertising on social media
Studenter: Anna Zaworska & Annabelle Kendzierski

Titel: A study on the influencing factors of consumers' willingness to purchase carbon label products
Studenter: Zhaoyin Chen & Huihsuan Wang

Titel: Planned obsolescence: A deal-breaker for smartphone consumers or not?
Studenter: Måns Nilsson & Javier Lobo Pérez

Titel: The bloody stigma is still here, period.
Studenter: Olha Boiko & Lien Carrez  

Titel: Household product refills as a solution to single use packaging: The retailers’ perspective
Studenter: Alexandra Rumbolt & Connor J. Bartek


Avslutning & Alumniföreningen
Sustainable Management på Facebook.


Sammanfattningar och alla andra detaljer kring Företagsekonomiska institutionens sommarsymposium finns i denna pdf.

Bild

Studera vid Campus Gotland

Bild

På Campus Gotland erbjuder vi för närvarande 20 program på kandidatnivå, 13 program på avancerad nivå och ca 300 fristående kurstillfällen per läsår. Campus Gotland i siffror.

Sen anmälan till höstens program öppnar 15 juli. 

Senast uppdaterad: 2022-05-31