Bra att veta för dig som är student vid Campus Gotland

Adress

Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, 621 67 Visby
Telefon: 0498 - 10 82 00 och fax 0498 - 10 84 95.
Webbplats: www.campusgotland.uu.se

Anslagstavlor

Om du vill sätta upp ett eget anslag måste det ha dagens datum och ditt namn. Anslagstavla för Studentkåren Rindi, ämnesföreningarna, bostadsannonser och kulturutbudet: plan 1 i huvudbyggnaden, bakom receptionen.

Campus Gotland har en officiell anslagstavla som finns i gången mellan Maltfabriken och Tändsticksfabriken på plan 2. Anslagstavlor finns också på bottenvåningen i D-huset, på plan 1 i Kasernen, Almedalsbiblioteket på plan 4 och i Björkanderska.

Användarkonto

För att använda universitetets datorer behöver du ett användarkonto. Du måste vara registrerad på kurs och/eller program vid Uppsala universitet för att få tillgång till ett sådant. Kontakta din studieadministratör för mer information.

Bibliotek

Almedalsbiblioteket är ett integrerat universitets- och folkbibliotek. I biblioteket finns det grupprum, tyst läsesal och studieplatser med och utan datorer. Läs mer om biblioteket. I biblioteksfoajén finns även ett café.

Boende - studentbostäder

I Visby finns det flera sätt att bo som student. Studentkorridor, lägenhet, andrahand eller inneboende är några alternativ. På vår sida om bostäder finns mer information.

Centrala studiestödsnämnden, CSN

Tel 0771-27 60 00
Hemsida: www.csn.se
Telefontid: mån–fre 08.00–16.30

Dagstidningar

Lokal- och rikstidningar finns i bibliotekets foajé och lokaltidningar i anslutning till receptionen vid Campus Gotlands huvudentré.

Datorsal

1 datorsal är tillgänglig för alla studenter (med reservation för att de kan vara bokade för undervisning).

  • E46: Finns på plan 4 ovanför Almedalsbiblioteket.

Datorsalens dörrar måste vara stängda och låsta för att minska risken för stöld, skadegörelse samt obehörigt utnyttjande. Endast du som har kortbehörighet får tillträde till datorsalarna och du får inte släppa in någon annan som du inte säkert vet har kortbehörighet. Mer information om datorsal vid Campus Gotland.

Djur

Djur är inte tillåtna inom universitetets lokaler.

E-post till dig

Studenter får en e-postadress tillsammans med användarkontot, och dit skickas all officiell information från Uppsala universitet och Campus Gotland - det är med andra ord viktigt att du läser din e-post!

Läs mer om e-posten.

E-post till någon som jobbar på Campus Gotland

Vissa funktioner har egna e-postadresser som du bör använda när du vet vart du vill vända dig. På vår kontaktsida för funktioner hittar du de flesta funktionsadresser och andra kontaktuppgifter.

Det finns dessutom en kontaktsida för all personal vid Campus Gotland.

Examensfrågor

Läs på vår sida om examina.

Felanmälan

Felanmälan som gäller lokalerna, ring 0498 - 10 82 13 eller e-posta vaktiscampusgotland@uadm.uu.se. Felanmälan som gäller datorer eller nätverket, ring 0498 - 10 82 02 eller mejla helpdesk-cg@uu.se

Funktionshinder

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid vid universitetet.

Första förband

Första förband finns i receptionen på plan 1.

Försäkring

Som student är du försäkrad när du vistas i universitetets lokaler och vid direkt färd till och från universitetet.

Mer information om försäkringar finns här.

Grupprum/boka lärosalar

Grupprum/lärosalar för studenter bokas i receptionen på plan 1. Bokningsbara grupprum finns även på biblioteket.

Läs mer om hur du bokar lärosalar/grupprum.

Hjärtstartare

Det finns hjärtstartare på följande tre ställen på Campus Gotland

Kontakta oss

Här finns genvägar och e-postadresser för olika stödfunktioner på Campus.

Kopiering och utskrifter

Förhoppningsvis har du hämtat ut ett passerkort i receptionen. Förutom att du behöver det för att komma in i Campus Gotlands lokaler utanför kontorstid så behöver du det för att göra utskrifter/kopior.

Här kan du läsa mer om skrivare.

Legitimation

Studerande är skyldiga att kunna legitimera sig på uppmaning av Campus Gotlands personal eller av bevakningspersonal.

Logotyp

Studenter har rätt att använda Uppsala universitets logotyp inom ramen för sin utbildning, till exempel på examensarbeten och avhandlingar. Läs om Uppsala universitets logotyp och ladda ner den till din dator här.

Lokalinformation

I entrén vid receptionen i huvudbyggnaden finns en TV-monitor som anger i vilken sal föreläsningar, tentamen etc äger rum. Du kan också söka salar för din föreläsning, etc via TimeEdit.

Läsplatser/studieplatser/tyst läsesal

Finns i Almedalsbiblioteket, några studieplatser finns även i Huvudbyggnaden och D-huset (före detta Studentcentrum).

Mat och dryck i salar

Det är inte tillåtet att ta med sig dryck eller mat av något slag in i salarna utom vid tentamenskrivning. Plats för att äta medhavd lunch finns i D-huset (före detta Studentcentrum). Där finns även flera mikrovågsugnar och diskbänk.

Parkering

Cyklar och bilar parkeras på anvisad plats. Parkering framför entréinfarten vid huvudbyggnaden är förbjuden för att utryckningsfordon ska kunna komma fram.

Passerkort

Campus Gotlands lokaler är öppna dygnet runt men innan kl 07.30 och efter kl 17 behöver du ett passerkort för att komma in. Du behöver även passerkort för att komma in i någon av datorsalarna eller för att göra utskrifter. Läs om passerkortet (som vi kallar Campuskortet).

Post

Uppsala universitet - Campus Gotland ansvarar inte för utdelning av post till studenter. Uppge därför inte Campus Gotlands adress som din egen hemadress.

Receptionstider

Receptionen har öppet under vardagar: 08.00-16.30. Mer information om receptionen.

Regler och rättigheter

På Uppsala universitet finns riktlinjer för studenternas arbetsvillkor som tar upp vilka krav du kan ställa på bland annat fysisk och psykosocial arbetsmiljö, kursplaner och scheman, studentinflytande och undervisning. Läs om regler och rättigheter här.

Resor till och från Gotland

Till Gotland kommer du antingen med färja eller flyg och det går många turer dagligen. Studenter får rabatter på både färjan och flyget. Du som folkbokför dig på Gotland under studietiden får ännu bättre priser på färjan, så kallad "Gotlandsrabatt". Läs mer om resor till och från Gotland.

Restaurang

Restaurangen på plan 1 har öppet kl 08.00-16.00 under höst- och vårtermin och kl 09.00-15.00 under sommarterminen. Dagens meny finner du här.

Rökning

Rökning inom Campus Gotlands lokaler och utanför entréerna är inte tillåten.

Schema

I anslutning till receptionen finns en TV-skärm som visar dagens schema för undervisningen vid Campus Gotland. Dagens schema hittar du också här.

Med TimeEdit kan du också hitta scheman via webben.

Studenthälsan

Har du problem med stress, sömn, prestationsångest, talängslan, för mycket alkohol eller annat som gör livet komplicerat? Kontakta då Studenthälsan på Campus Gotland.

Mer information om Studenthälsan och kontaktuppgifter.

Studentkår

Medlemskap i Gotlands Studentkår Rindi är inte obligatoriskt för Campus Gotlands studenter. Det kan dock vara mycket värt att vara med i kåren för att kunna ta del av rabatter, erbjudanden, festligheter och studieinflytande.

Studievägledning

Karriär- och studievägledningen vid Campus Gotland kan ge dig allmän studievägledning och information, svarar på frågor om behörighetsregler och arbetsmarknad.

Mer information om studievägledningen på Campus.

Telefon

Växeln: 0498-10 82 00.

Tentamen och tentaschema

Under din utbildning kommer du att göra ett antal prov. På högskolenivå kallar man ett sådant prov för tentamen (eller "tenta"). Här finns mer information om tentamen vid Campus Gotland.

Rättade tentamina: här kan du se vilka tentor som är rättade och som du kan hämta ut i receptionen.

Terminstider och viktiga datum

Inför varje antagningsomgång (till vår, höst- och sommarterminerna) är det en hel del datum att komma ihåg. Vi har samlat alla viktiga datum för ansökan till universitetet samt terminstiderna här.

Trådlöst nät/Wifi

Inom Campus Gotland används det trådlösa nätverket eduroam - en tjänst som ger dig uppkoppling på en mängd ställen i Sverige och utomlands. Läs mer om eduroam och om hur du ställer in det på din bärbara dator eller läsplatta.

Utlandsstudier

Internationella kansliet (IK) informerar om utlandsstudier, utlandspraktik, internationella stipendier, kontakter etc, och finns i Huvudbyggnaden, plan 2.

Mer information om utlandsstudier.

Vaktmästeri

Telefon: 0498- 10 82 13. Felanmälan i lokaler: vaktiscampusgotland@uadm.uu.se.

Öppettider

Campus Gotlands lokaler är öppna alla dagar dygnet runt. På vardagar mellan 07.30– 17.00 behövs inget passerkort, ytterdörrarna är då upplåsta. Mellan vecka 28 - 31 är ytterdörrarna stängda men du kommer in med giltigt passerkort.

Senast uppdaterad: 2021-04-22