Fortbildning – kompetensutveckling för yrkesverksamma

Uppsala universitet tillhandahåller skräddarsydd fortbildning till yrkesverksamma. Avdelningen för uppdragsutbildning är din ingång till Uppsala universitet vilket ämnesområde du än är intresserad av.

Enheten för uppdragsutbildning arbetar med all universitetsövergripande uppdragsutbildning men har särskilt fokus på samverkan med andra statliga myndigheter i syfte att stödja, utveckla och bidra till en väl fungerande statsförvaltning. Utbildningen genomförs på uppdrag av dig (så kallad uppdragsutbildning) och är avgiftsbelagd.

Forskare och praktiker – en lyckad mix

Enheten för uppdragsutbildning fungerar som projektledare både i förhållande till dig som kund och till institutionen vid universitetet när det gäller att leverera uppdragsutbildning. Universitetets institutioner garanterar det akademiska innehållet.

För att göra forskningen användbar i en organisation krävs också ett praktiskt förhållningssätt. Enheten för uppdragsutbildning samarbetar med erfarna praktiker som vet vad som fungerar ute i organisationerna. Tillsammans utbildar vi årligen tusentals yrkesverksamma från alla samhällssektorer och inom universitetets samtliga vetenskapsområden.

Vi ger dig ett helt universitet

Utbildningarna varierar i längd från någon eller några dagar till hela program som sträcker sig över ett eller flera år. Många utbildningar ger akademiska poäng, andra endast kursintyg.

Vi erbjuder allt från kortare specialistutbildningar för läkare och sjuksköterskor till masterutbildningar för chefer i den vietnamesiska statsförvaltningen. Vi har ledarskapsutbildningar för kyrkoherdar och miljöutbildningar för poliser. Hos oss finns också fortbildning för lärare och utbildning för statstjänstemän om mänskliga rättigheter.

Hitta uppdragsutbildning

Senast uppdaterad: 2022-02-07