Utbildning i vattenbruk 26 - 27 januari 2019

Blått Centrum Gotland ger en översiktlig utbildning i vattenbruk (odling av fisk, skaldjur och alger). Utbildningen knyter an till de insatser som föreslagits i förstudien ”Hållbart vattenbruk – något för Gotland” som slutfördes av Länsstyrelsen i april 2018.

Blått Centrum Gotland bjuder därför in dig till en kurs där du ges möjlighet att lära dig mer om bland annat följande:

  • Odlingstekniker
  • Vattenkemi och arter
  • Foder
  • Regelverk
  • Slakt och kvalitet
  • Fiskhälsa och välfärd
  • Ekonomi och marknad

När: Helgen 26–27 januari 2019 samt en (1) dags studiebesök (bestäms senare).

Målgrupp: Alla med intresse för vattenbruk

Plats: Ar forskningsstation på norra Gotland

Förkunskaper: Inga förkunskaper är nödvändiga. Kursen hålls på svenska.

Kostnad: Kursen är kostnadsfri. Dock debiterar vi 500 kr + moms om du som anmäld uteblir utan att meddela detta senast 21 januari.

Anmälan: Anmälan görs till Andreas.Pettersson@lansstyrelsen.se och är bindande. Ange vänligen även eventuell specialkost vid anmälan.

OBS: Begränsat antal platser!! Anmälan var senast 12 december.

För frågor kontakta Andreas Pettersson per telefon 010-223 93 18 eller e-post Andreas.Pettersson@lansstyrelsen.se.

Blått centrum Gotland

Blått Centrum Gotland (BCG) är ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland.

Senast uppdaterad: 2022-05-19