Hållbart vattenbruk - odling av fisk, skaldjur, blötdjur (musslor och ostron) och alger

Den totala konsumtionen och produktionen av vildfångad fisk och skaldjur ökar i världen. Så även andelen odlad fisk som idag uppgår till 47% av totalen. Men för att klara framtidens behov av mat behöver vi odla ännu mer för att minska belastningen på våra sjöar och hav som är hårt pressade.

Under åren har vattenbrukets negativa miljöpåverkan uppmärksammats i form av vildfångat foder, övergödning, antibiotikaresistens, sjukdomsutbrott och parasiter. Därför är det viktigt att ställa om och få vattenbruket ekologiskt- socialt-, ekonomiskt och etiskt hållbart med:

 • minimal miljöpåverkan - hållbara foder - kretsloppssbaserade system
 • nya arbetstillfällen
 (på exempelvis landsbygden) - acceptans för näringen
 • lönsamhet - minskad förbrukning av vattenbruksprodukter
 • god djurhållning

Vad gör vattenbruket till en hållbar näring?

Den mängd mat som kan produceras per ytenhet är potentiellt mycket stor inom vattenbruket. 
Nya odlingstekniker som bygger på kretsloppstänk skapar hållbarhet genom att nyttja restprodukter, överskottsvärme, hållbara foderråvaror, god vattenhushållning. 
Fisk har även en hög förmåga att omvandla foder till muskel.

Fisk i hus är en handbok för dig som är intresserad av att starta eller lära dig mer om recirkulerande fiskodling, så kallad RAS. Boken är framtagen av Refarm Linné tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län och Vattenbrukscentrum Ost. Projektet finansierades av organisationerna samt Jordbruksverket och Region Blekinge.

Vattenbruk på Gotland

Förstudie och minianläggning för utbildning ..

För att stärka det gotländska näringslivet har Tillväxtverket genom programmet Hållbara Gotland finansierat en rad satsningar, bland annat på vattenbruk. Under 2018 genomfördes en förstudie av Länsstyrelsen i Gotlands län som kunskapsunderlag för fortsatta satsningar inom området. Som ett led i detta finansierade Region Gotland en minianläggning för samodling av växter och fisk vid Forskningsstationen Ar för demonstration och utbildning under 2019.

Förstudie Hållbart vattenbruk - något för Gotland? (2018:7) är framtagen av Länsstyrelsen i Gotlands län med medel från Tillväxtverket och Region Gotland inom projektet Hållbara Gotland. 

Läs mer om förutsättningarna för hållbart vattenbruk på Gotland på länsstyrelsens webbplats.

 • Demoanläggning akvaponik vid Forskningsstationen Ar
  Demoanläggning för akvaponik..
 • Kursdeltagare och ledare vid utbildning inom vattenbruk vid Forskningsstationen Ar
  och utbildning ...
 • Demoanläggning akvaponik vid Forskningsstationen Ar
  vid Forskningsstationen Ar
 • Kursdeltagare bredvid demoanläggningen vid Forskningsstationen Ar
  Kursdeltagare och vattenbruksutställning

.. pågående projekt inom vattenbruk på Gotland

Idag bedriver ett antal aktörer vattenbruk på Gotland. Flera av dessa har fått stöd genom Leader Gute - en ideell förening för lokalt utvecklingsarbete inom EU, som driver vattenbruksprojekt fram till 31 juni 2021. Målet är att stärka och utveckla vattenbruket på Gotland genom samverkan, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. 

Vill du ha information om kurser och andra aktiviteter som arrangeras inom projektet? Anmäl ditt intresse genom att mejla till info@leadergute.se (ange ditt namn, adress och mejladress). Skriv "Intresseanmälan vattenbruksnätverk" i ämnesraden.

Bolaget Hamra Fisk AB har fått stöd genom Leader Gute. Filmen visades i samband med Östersjödagarnas webbseminarier 29 januari 2021.

Lär dig mer

Här samlar vi kurser, utbildningar och konferensmaterial för dig som är intresserad av att veta mer om vattenbruk.

Distanskurs i hållbar akvakultur, 15 Hp

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, erbjuder utbildning i vattenbruk på distans. Kursen ges på engelska med start hösten 2021.

Sustainable aquaculture HV0200

Livsmedelsutbildning för fiskodlare och producenter

En utbildning i vattenbruk på Gotland Grönt Centrum, 3 juni 2020.
Kursledare Ilona Miglavs, utbildningsansvarig Svensk Fisk.

Innehåll: Grundläggande hygienutbildning HACCP (metod för tillverkning och hantering av livsmedel) • Märkningshandbok för sjömat • Livsmedelsverkets vägledning för hygien • Fiskbranschens branschriktlinjer • Godkännande av livsmedelsanläggningar • Märkning av fisk och fiskprodukter

En översikt över odlingssystem och odlingsarter i Sverige – framtidsperspektiv

Kurs i 10 delar vid Kristinebergs marina forskningsstation, Fiskebäckskil 20-22 november 2019. Mer material med föreläsningar i PDF finns på kursens hemsida.

Innehåll: Introduktion till odlingssystem och odlingsarter utifrån ett nordiskt perspektiv • Semislutna fiskodlingssystem i sjöar och hav -tekniska lösningar • Musselodling – principer, odlingstekniker/system, applikationer för närsaltsupptag • Algodling i hav och på land – makro och mikroalger • Principer för landbaserad recirkulerande fiskodling RAS • RAS sötvatten – exempel odling av stör, tilapia och clarias • Ostronodling – principer för yngelproduktion, vidareodling samt möjligheter för offshore-teknologi • Akvaponi, principer och odling av fisk och grönsaker.

Samtliga kursavsnitt

På gång

Följ oss på twitter och facebook för mer information om kurser och seminarier inom vattenbruk.

Nationella vattenbrukskonferensen 2020

Nationella vattenbrukskonferensen 2020 hölls i Åhus 10-11 mars och samlade ca 120 deltagare från hela vattenbrukssverige: företagare, innovatörer, myndigheter och forskare.

På programmet fanns statliga satsningar på vattenbruk, perspektiv från olika vattenbruksverksamheter, vattenbruksprodukters roll för utveckling av nya råvaror och för svensk livsmedelsförsörjning. På forskningsfronten var det särskilt fokus på nya hållbara råvaror till fiskfoder.

Presentationer och rapport från konferensen

Kontakt för frågor

Vattenbruk är ett fokusområde inom ramen för Blått Centrum Gotland.

Har du frågor kring projektet, hör av dig till Andreas Pettersson (Länsstyrelsen i Gotlands län) via e-post: andreas.pettersson@lansstyrelsen.se

Senast uppdaterad: 2021-09-06