Hållbart vattenbruk

Hållbart vattenbruk

Vattenbruk innebär odling av fisk, skaldjur, blötdjur (musslor och ostron) eller alger. Den totala konsumtionen av fisk och skaldjur ökar i världen och det gör också andelen fisk som är odlad. Inom Blått centrum Gotland arbetar vi för ett hållbart vattenbruk och med det menar vi:

1 Ekologiskt hållbart

  • Minimera miljöpåverkan
  • Hållbara foder

  • Kretsloppsbaserat

2 Socialt hållbart

  • Arbetstillfällen

  • Acceptans

3 Ekonomiskt hållbart


  • Lönsamt

  • Minska importen av vattenbruksprodukter

4 Etiskt hållbart

  • God djurhållning

Vad gör vattenbruket till en hållbar näring?

Den mängd mat som kan produceras per ytenhet är potentiellt mycket stor inom vattenbruket. 
Nya odlingstekniker som bygger på kretsloppstänk skapar hållbarhet genom att nyttja restprodukter, överskottsvärme, hållbara foderråvaror, god vattenhushållning etc. 
Fisk har även en hög förmåga att omvandla foder till muskel.

Läs mer om förutsättningarna för hållbart vattenbruk på Gotland (Webbplatsen för Länsstyrelsen i Gotlands län).

Fisk i hus är en handbok för dig som är intresserad av att starta eller lära dig mer om recirkulerande fiskodling, så kallad RAS.