Hållbart vattenbruk - odling av fisk, skaldjur, blötdjur (musslor och ostron) och alger

Den totala konsumtionen och produktionen av vildfångad fisk och skaldjur ökar i världen. Så även andelen odlad fisk som idag uppgår till 47% av totalen. Men för att klara framtidens behov av mat behöver vi odla ännu mer för att minska belastningen på våra sjöar och hav som är hårt pressade.

Under åren har vattenbrukets negativa miljöpåverkan uppmärksammats i form av vildfångat foder, övergödning, antibiotikaresistens, sjukdomsutbrott och parasiter. Därför är det viktigt att ställa om och få vattenbruket ekologiskt- socialt-, ekonomiskt och etiskt hållbart med:

  • minimal miljöpåverkan - hållbara foder - kretsloppssbaserade system
  • nya arbetstillfällen
 (på exempelvis landsbygden) - acceptans för näringen
  • lönsamhet - minskad förbrukning av vattenbruksprodukter
  • god djurhållning

Vad gör vattenbruket till en hållbar näring?

Den mängd mat som kan produceras per ytenhet är potentiellt mycket stor inom vattenbruket. 
Nya odlingstekniker som bygger på kretsloppstänk skapar hållbarhet genom att nyttja restprodukter, överskottsvärme, hållbara foderråvaror, god vattenhushållning. 
Fisk har även en hög förmåga att omvandla foder till muskel.

Fisk i hus är en handbok för dig som är intresserad av att starta eller lära dig mer om recirkulerande fiskodling, så kallad RAS. Boken är framtagen av Refarm Linné tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län och Vattenbrukscentrum Ost. Projektet finansierades av organisationerna samt Jordbruksverket och Region Blekinge.

Vattenbruk på Gotland

Förstudie och minianläggning för utbildning

För att stärka det gotländska näringslivet har Tillväxtverket genom programmet Hållbara Gotland finansierat en rad satsningar, bland annat på vattenbruk. Under 2018 genomfördes en förstudie av Länsstyrelsen i Gotlands län som kunskapsunderlag för fortsatta satsningar inom området. Som ett led i detta finansierade Region Gotland en minianläggning för samodling av växter och fisk vid Forskningsstationen Ar för demonstration och utbildning under 2019.

Förstudie Hållbart vattenbruk - något för Gotland? (2018:7) är framtagen av Länsstyrelsen i Gotlands län med medel från Tillväxtverket och Region Gotland inom projektet Hållbara Gotland. 

Läs mer om förutsättningarna för hållbart vattenbruk på Gotland på länsstyrelsens webbplats.

Demoanläggning och utbildning vid Forskningsstationen Ar

Pågående projekt inom vattenbruk på Gotland

Idag bedriver ett antal aktörer vattenbruk på Gotland. Flera av dessa har fått stöd genom Leader Gute som är en ideell förening för lokalt utvecklingsarbete inom EU. Föreningen har i uppdrag att stärka och utveckla vattenbruket på Gotland genom samverkan, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte fram till juni 2022.

Vill du ha information om kurser och andra aktiviteter som arrangeras inom projektet? Anmäl ditt intresse genom att maila till info@leadergute.se, ange ditt namn, adress och mejladress. Skriv "Intresseanmälan vattenbruksnätverk" i ämnesraden.

Bolaget Hamra Fisk AB har fått stöd genom Leader Gute. Filmen visades i samband med Östersjödagarnas webbseminarier 29 januari 2021.

Utbildningar

Här samlar vi kurser, utbildningar och konferensmaterial för dig som är intresserad av vattenbruk.

Distanskurs i hållbar akvakultur, 15 Hp

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, erbjuder utbildning i vattenbruk på distans. Kursen ges på engelska.

Sustainable aquaculture HV0200

På gång

Följ oss på twitter och facebook för mer information om kurser och seminarier inom vattenbruk.

Kontakt för frågor

Vattenbruk är ett fokusområde inom ramen för Blått Centrum Gotland.

Har du frågor kring projektet, hör av dig till Andreas Pettersson, Länsstyrelsen i Gotlands län, via e-post: andreas.pettersson@lansstyrelsen.se

Senast uppdaterad: 2023-01-23