Om samverkan

Vår utgångspunkt är att vatten är människans allra viktigaste resurs och centralt för Gotlands utveckling. Som många av vår tids hållbarhetsutmaningar är frågor om vatten ofta komplexa och svårhanterliga och innehåller inte sällan målkonflikter. Därför samverkar vi över ämnes- och sektorsgränser med olika aktörer för att skapa innovation och hitta lösningar.

Det här gör vi tillsammans:

  • samlar och sprider information om vatten som ett regionalt kunskapscentrum
  • driver utvecklingsprojekt, i egen regi eller i partnerskap med andra
  • ger vägledning och stöd av projektidéer inom vattenområdet

Bakgrunden till bildandet av Blått Centrum Gotland bottnar i en förstudie (pdf)

Styrgrupp och vetenskapligt råd

Styrgruppen för Blått Centrum Gotland beslutar om finansiering av verksamheten, planer för verksamheten och ansvarar även för uppföljning av projektet. Styrgruppens medlemmar:

Olle Jansson, rektorsråd, Uppsala universitet Campus Gotland

Fohlin, Meit (S), regionstyrelsens ordförande, Region Gotland

Anders Flanking, landshövding i Gotlands län


Det vetenskapliga rådet för Blått Centrum Gotland ska kvalitetssäkra projektets verksamhet. Rådet består för närvarande av:

Ian Snowball, professor i kvartärgeologi vid Institutionen för geovetenskaper

Lars Tranvik, professor i limnologi samt prefekt vid Institutionen för ekologi och genetik

Anna Rutgersson, professor i meteorologi vid Institutionen för geovetenskaper samt rektorsråd i hållbarhetsfrågor.

Senast uppdaterad: 2023-11-02