Om samverkan

Blått Centrum Gotlands utgångspunkt är att vatten är människans allra viktigaste resurs.

Det här gör vi tillsammans:

  • samlar och sprider information om vatten som ett regionalt kunskapscentrum
  • driver utvecklingsprojekt, i egen regi eller i partnerskap med andra
  • ger vägledning och stöd av projektidéer inom vattenområdet

Bakgrunden till bildandet av Blått Centrum Gotland bottnar i en förstudie (pdf)

Styrgrupp och vetenskapligt råd

Styrgruppen för Blått Centrum Gotland beslutar om finansiering av verksamheten, planer för verksamheten och ansvarar även för uppföljning av projektet. Styrgruppens medlemmar:

Olle Jansson, rektorsråd, Uppsala universitet Campus Gotland

Fohlin, Meit (S), regionstyrelsens ordförande, Region Gotland

Anders Flanking, landshövding i Gotlands län


Det vetenskapliga rådet för Blått Centrum Gotland ska kvalitetssäkra projektets verksamhet. Rådet består för närvarande av:

Ian Snowball, professor i kvartärgeologi vid Institutionen för geovetenskaper

Lars Tranvik, professor i limnologi samt prefekt vid Institutionen för ekologi och genetik

Anna Rutgersson, professor i meteorologi vid Institutionen för geovetenskaper samt rektorsråd i hållbarhetsfrågor.

Senast uppdaterad: 2023-01-16