En samverkan mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland

Vår utgångspunkt är att vatten är människans allra viktigaste resurs. Blått Centrum Gotland fungerar som regionalt kunskapscentrum och samlar och sprider information om vatten. Vi driver utvecklingsprojekt, i egen regi eller i partnerskap med andra och ger vägledning och stöd av projektidéer inom vattenområdet. 

Bakgrunden till bildandet av Blått Centrum Gotland bottnar i en förstudie som du kan ta del av här (pdf)

Kontakta oss

Styrgrupp och vetenskapligt råd

Styrgruppen för Blått Centrum Gotland beslutar om finansiering av verksamheten, planer för verksamheten och ansvarar även för uppföljning av projektet. Styrgruppens medlemmar:

  • Olle Jansson, rektorsråd vid Uppsala universitet - Campus Gotland
  • Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande Region Gotland
  • Anders Flanking, landshövding i Gotlands län.


Det vetenskapliga rådet för Blått Centrum Gotland ska kvalitetssäkra projektets verksamhet. Rådet består för närvarande av:

  • Ian Snowball, professor i kvartärgeologi vid Institutionen för geovetenskaper
  • Lars Tranvik, professor i limnologi samt prefekt vid Institutionen för ekologi och genetik
  • Anna Rutgersson, professor i meteorologi vid Institutionen för geovetenskaper samt rektorsråd i hållbarhetsfrågor.

Senast uppdaterad: 2022-05-27