Om oss

Utgångspunkten för verksamheten vid Blått Centrum Gotland (BCG) är att vatten är människans allra viktigaste resurs. Blått Centrum Gotland fungerar som regionalt kunskapscentrum och samlar och sprider information om vatten. Blått Centrum Gotland driver utvecklingsprojekt, i egen regi eller i partnerskap med andra och ger vägledning och stöd av projektidéer inom vattenområdet. 

Bakgrunden till bildandet av Blått Centrum Gotland bottnar i en förstudie (pdf)

Styrgrupp och vetenskapligt råd

Styrgruppen för Blått Centrum Gotland beslutar om finansiering av verksamheten, planer för verksamheten och ansvarar även för uppföljning av projektet. Styrgruppens medlemmar:

  • Olle Jansson, rektorsråd vid Uppsala universitet - Campus Gotland
  • Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande Region Gotland
  • Anders Flanking, landshövding i Gotlands län.


Det vetenskapliga rådet för Blått Centrum Gotland ska kvalitetssäkra projektets verksamhet. Rådet består för närvarande av

  • Ian Snowball, professor i kvartärgeologi vid Institutionen för geovetenskaper
  • Lars Tranvik, professor i limnologi samt prefekt vid Institutionen för ekologi och genetik
  • Anna Rutgersson, professor i meteorologi vid Institutionen för geovetenskaper samt rektorsråd i hållbarhetsfrågor.

Kontakt

Gunilla Rosenqvist, projektledare Uppsala universitet
E-post: gunilla.rosenqvist@geo.uu.se
Telefon: 018-471 8250,  0498-108250

Viktor Jacobsson, kommunikationsansvarig Uppsala universitet
E-post: viktor.jacobsson@swedesd.uu.se
Telefon: 0498-108411

Karin Fager, Länsstyrelsen i Gotlands län
E-post: karin.fager@lansstyrelsen.se

Jonas Nilsson, Region Gotland
E-post: jonas.nilsson@gotland.se

Anne Ståhl Mousa, Region Gotland
E-post: anne.stahl-mousa@gotland.se

Andreas Pettersson, Länsstyrelsen i Gotlands län
E-post: andreas.pettersson@lansstyrelsen.se

Senast uppdaterad: 2021-11-03