Blått Centrum Gotland

En samverkan mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland för en hållbar utveckling av vattenfrågor. På land, vid kusten och i havet med fokus på Gotland.

Om Blått Centrum Gotland

Om Forskningsstationen Ar

Östersjödagarna

En arena och mötesplats för forskare, politiker, debattörer och andra med intresse av Östersjöfrågor under Almedalsveckan. Se seminarierna här

Hållbart vattenbruk

Idag är det möjligt att odla fram både fisk, skaldjur, blötdjur (musslor och ostron) och alger. Men hur kan vattenbruk bidra till en hållbar utveckling? Vad finns det för tekniker? Vilka förutsättningar finns på Gotland?

Läs mer om hållbart vattenbruk

Fisk från Gotland - hållbart och smart

En broschyr framtagen av Hushållningssällskapet Gotland, Länsstyrelsen Gotland, Blått Centrum Gotland, yrkesfiskarna, sportfiskarna och husbehovsfiskarna. Producerad med EU-medel genom Leader Gute inom projektet "Fiskguide Gotland" 2020.

Fisk från Gotland - hållbart och smart

Senast uppdaterad: 2023-11-28