Blått centrum Gotland

Blått Centrum Gotland

Blått centrum Gotland (BCG) är ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland. 

Utgångspunkten för BCG:s verksamhet är att vatten är människans allra viktigaste resurs och vi arbetar med utvecklingsfrågor kring vatten, både på land, vid kusten och i havet. Vårt fokus är Gotland och vi fungerar som regionalt kunskapscentrum genom att vi samlar och sprider information om vattenfrågor. Vi driver utvecklingsprojekt, i egen regi eller i partnerskap med andra och ger vägledning och stöd av projektidéer inom vattenområdet.

Bakgrunden till bildandet av BCG bottnar i förstudien Blått Centrum Gotland.

Fem frågor till Gunilla Rosenqvist

Fem frågor till Gunilla Rosenqvist, projektledare vid Blått Centrum på Gotland, som drivs i samarbete mellan Uppsala universitet, länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland. 

Vad är hållbart vattenbruk?

Inom Blått centrum Gotland arbetar vi för ett hållbart vattenbruk. Vattenbruk innebär odling av fisk, skaldjur, blötdjur (musslor och ostron) eller alger.

Läs mer om hållbart vattenbruk

Hållbart vattenbruk

Pågående projekt: GRASS

Blått Centrum Gotland är partner i Interregprojektet GRASS som syftar till att undersöka förutsättningarna för hållbar odling av alger i Östersjön. Mer information om projektet

Gotlands vattendialog

Gotlands Vattendialog är en årlig konferens och mötesplats för alla med intresse för Gotlands vatten. Målen med konferensen är att deltagarna ska få ökad kunskap om aktuella vattenfrågor, samt få god möjlighet att samverka och dela perspektiv.

Tidigare års Vattendialoger hittar ni här.

Styrgrupp och vetenskapligt råd

Styrgruppen för Blått centrum Gotland beslutar om finansiering av verksamheten, planer för verksamheten och ansvarar även för uppföljning av projektet. Styrgruppens medlemmar:

  • Olle Jansson, rektorsråd vid Uppsala universitet - Campus Gotland
  • Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande Region Gotland
  • Anders Flanking, landshövding i Gotlands län.


Det vetenskapliga rådet för Blått centrum Gotland ska kvalitetssäkra projektets verksamhet. Rådet består för närvarande av

  • Ian Snowball, professor i kvartärgeologi vid Institutionen för geovetenskaper
  • Lars Tranvik, professor i limnologi samt prefekt vid Institutionen för ekologi och genetik
  • Anna Rutgersson, professor i meteorologi vid Institutionen för geovetenskaper samt rektorsråd i hållbarhetsfrågor.

Kontakt

Gunilla Rosenqvist - projektledare Uppsala universitet
E-post: gunilla.rosenqvist@geo.uu.se
Telefon: 018-471 8250,  0498-108250

Petra Lindberg - kommunikationsansvarig Uppsala universitet
E-post: petra.lindberg@uadm.uu.se
Telefon: 0498-10 8249

Karin Fager - Länsstyrelsen i Gotlands län
E-post: karin.fager@lansstyrelsen.se

Jonas Nilsson - Region Gotland
E-post: jonas.nilsson@gotland.se

Anne Ståhl Mousa - Region Gotland
E-post: anne.stahl-mousa@gotland.se

Andreas Pettersson - Länsstyrelsen i Gotlands län
E-post: andreas.pettersson@lansstyrelsen.se

EU GRASS logotyp

Forskningsstationen Ar

Vid Forskningsstationen Ar på norra Gotland bedriver universitetet forskning om flera av de frågor som Blått centrum arbetar med. Stationens unika läge mellan sjö och hav erbjuder goda möjligheter för såväl brackvattens- som limniska studier.

Läs mer om Forskningsstationen Ar.