Samverkan

Det pågår samverkan vid de flesta institutioner med verksamhet i Visby. Framförallt inom utbildning men även inom forskning och samhällsutveckling. Nedan berättar vi om några övergripande satsningar.

Region Gotland + Uppsala universitet

Bild

Region Gotland och Uppsala universitet har en överenskommelse om strategiskt samarbete för långsiktigt kunskapsutbyte mellan organisationerna. Syftet är att öka kunskapsutbytet mellan universitetet och Regionen, stärka den gotländska forsknings- och innovationsmiljön och säkra att Gotland är en attraktiv universitets- och utvecklingsmiljö.

Läs mer om partnerskapet

Science Park Gotland

Har du en affärsidé eller brinner du i allmänhet för innovation och entreprenörskap? Välkommen till Science Park Gotland (SPG), där man arbetar inom flera områden för att stötta hållbar tillväxt på Gotland. I deras inkubatorprogram kan du få hjälp och stöd med kompetens och finansiella resurser för att utveckla din affärsidé på ett strukturerat sätt. SPG driver även projekt och mötesplatser där verksamma i olika branscher får möjlighet att träffas och utvecklas. 

Science Park Gotland har ett nära samarbete med Uppsala universitet - Campus Gotland och sitter på bottenplanet i D-huset. Läs mer om Science Park Gotland

Blått Centrum Gotland

Blått Centrum Gotland (BCG) arbetar med utvecklingsfrågor kring vatten, både på land, vid kusten och i havet. BCG är samverkan mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland.

Bergmangårdarna

Uppsala universitet samarbetar med stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö.

Stiftelsen, som förvaltar Ingmar Bergmans hemmiljö på Fårö, har som mål att skapa en uthållig och lågmäld möjlighet förbehållen konstnärer och forskare vars arbete utmärks av hög kvalitet i Ingmar Bergmans anda. Samarbetet mellan Stiftelsen och universitetet är en viktig del i detta arbete.

I dagsläget innebär samarbetet att forskare vid universitetet ges en möjlighet att bo och arbeta på Bergmangårdarna i en till två veckor. Information om samarbetet och om hur du som forskare vid Uppsala universitet gör en ansökan kan du få via mejladressen bergmanstay@uu.se

Läs mer om Bergmangårdarna

Ge dina medarbetare ett universitet!

Behöver du skräddarsydda fortbildningar för dig och dina medarbetare? 

Avdelningen för uppdragsutbildning kan erbjuda allt från kortare specialistutbildningar för läkare och sjuksköterskor till ledarskapsutbildningar för kyrkoherdar och miljöutbildningar för poliser. Hos oss finns också fortbildning för lärare och utbildning för statstjänstemän om mänskliga rättigheter. Läs mer om möjligheter till fortbildning.

Samverkan på Gotland

Bild

Universitetet verkar mitt i det samhälle som det är en del av. I både utbildning och forskning är kontakter och samspel med olika aktörer i samhälle och näringsliv avgörande.

Genom Campus Gotland vill universitetet spela en viktig roll i den regionala utvecklingen. Bland annat handlar det om att utveckla interaktionen med det gotländska samhället. Det sammanfaller med universitetets mål och strategier för Campus Gotland

Kontakta oss!

Bild

Om du har frågor kring samverkan med Uppsala universitet - Campus Gotland, kontakta gärna oss!

Senast uppdaterad: 2023-11-06