Campus Gotland i siffror

Campus Gotland i siffror

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 • 20 utbildningsprogram på kandidatnivå, 13 utbildningsprogram på avancerad nivå och ca 300 fristående kurstillfällen per läsår.
 • Drygt 6 000 studenter - motsvarande drygt 2 200 helårsstudenter. Cirka 1 400 är studenter inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och konst. Resterande inom teknik och naturvetenskap samt medicin (sjuksköterskeutbildning).
 • Av det totala antalet helårsstudenter studerar ca 60 % på campus i Visby huvudsakligen programutbildning, övriga studerar via nätbaserad utbildning, merparten inom fristående kurser.
 • Varje år tar ca 250 studenter ut examen.
 • Utbildning med huvudområden för examina som inom universitetet bara finns vid Campus Gotland: Speldesign, Kulturvård, Energiteknik med inriktning mot vindkraft/vindkraftsprojektering samt Hållbar destinationsutveckling.

Utöver dessa bedrivs utbildning mot examina inom huvudområdena arkeologi, biologi, etnologi, företagsekonomi, historia, högskoleingenjörsexamen i teknik, konstvetenskap, miljövetenskap samt samhällsgeografi.

Forskarutbildning och forskning

 • 28 doktorander med arbetsort Uppsala universitet - Campus Gotland
 • Cirka 170 lärare/forskare.
 • Ett tiotal professorer
 • ca 150 vetenskapliga publikationer/år
 • Forskning och forskarutbildning står för ca 25 % av Campus Gotlands omslutning.
 • Forskningen är till ca 50 procent finansierad med externa medel. Företrädesvis inom ämnena kulturvård och vindkraft/energiteknik

Om forskningen vid Campus

Senast uppdaterad: 2023-02-23