Rektorsrådet för Campus Gotland

Rektorsrådet för Campus Gotland

Rektor vid Uppsala universitet har ett antal personer, så kallade rektorsråd, kopplade till sig för att de ska arbeta med utvalda fakultetsövergripande frågor tillsammans med universitetsledningen.

Rektorsrådet för Campus Gotland heter Olle Jansson och är ett av sex rektorsråd vid Uppsala universitet.

Rektorsrådet har en strategisk roll samt fungerar operativt och samordnande för Campus. Det betyder bland annat att han är ordförande i planeringsrådet för Campus Gotland.

Rektorsrådets huvudsakliga uppgift är att, med särskilt uppdrag från rektor, driva utvecklingen av verksamheten vid Campus Gotland.

- Jag hoppas kunna vara med och påverka verksamheten i en riktning mot hög kvalitet, pedagogiskt nytänkande och stark forskning. Jag vill att Campus Gotland ska bli en motor och en mötesplats för den regionala utvecklingen här på Gotland, säger Olle Jansson.

Campus Gotland ingår som ett av sex utvecklingsmål inom området "förnyelse av utbildning och forskning" i Mål och strategier för Uppsala universitet. Det handlar framförallt om att utbildnings- och forskningsmiljön vid Campus Gotland har särskilt goda förutsättningar för att pröva nya vägar och utnyttja potentialen i mång- och tvärvetenskap samt regional samverkan. Campus Gotland ska också bidra till att öka universitetets förmåga att möta framtidens samhällsutmaningar, bland annat inom området hållbar utveckling.

Tillsammans med den administrativa chefen för Campus Gotland ska rektorsrådet också samordna verksamhetens dagliga drift och företräda Uppsala universitet och Campus Gotland i regionen.

Kontakta Olle Jansson

Några snabba om Olle

  • Tidigare rektor vid Teaterhögskolan i Stockholm (vars verksamhet nu ingår i Stockholms konstnärliga högskola)
  • Tidigare prefekt och utredare vid Högskolan på Gotland
  • Boende på Gotland, i Sjonhems socken sedan 2002
  • Är skådespelare och regissör
  • Rektorsråd för Uppsala universitet - Campus Gotland sedan 1 juli 2013
  • Sedan 1 juli 2020, vid sidan av tjänsten som rektorsråd även prefekt vid Institutionen för speldesign.