Rektor Eva Åkesson ny ordförande i internationellt nätverk

17 maj 2015

Rektor Eva Åkesson

Rektor Eva Åkesson har nyligen valts till ny ordförande i styrelsen för det internationella universitetsnätverket Matariki. Hon tillträder den 1 juli.

Matariki-nätverket är ett universitetsnätverk med sju medlemmar från hela världen. Medlemsuniversiteten tillhör sitt lands äldsta och mest respekterade lärosäten. Uppsala universitet är en av medlemmarna.

Nätverkets motto är "Partnerskap för en bättre värld" och innefattar utbyten för studenter, forskare, personal och lärare. Inom nätverket finns också aktiviteter som handlar om gemensamma utbildningsprogram, socialt ansvarstagande, kultur, sport med mera.

Läs mer om Matariki-nätverket