Gemensam tyst minut på Europas lärosäten 27 april

24 april 2015

European University Association, EUA, har tagit initiativ till en gemensam tyst minut vid Europas universitet måndag den 27 april kl 12.00. Syftet är att tillsammans markera att vi fördömer alla former av våld mot utbildning och att hedra offren från terrorattentatet vid Garissa University College i Kenya den 2 april då 147 människor dödades och 79 skadades.

Uppsala universitet ställer sig bakom initiativet och uppmanar personal och studenter att delta.

- Förutom att hedra offren för terrorattentatet mot Garissa University College är det viktigt att markera att angreppet inte bara slår mot de drabbade studenterna och lärarna utan ytterst mot själva idén om universitet som fri och oberoende mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog, säger Uppsala universitets prorektor Anders Malmberg.

EUA framhåller att alla former av våld eller angrepp på utbildningar strider mot universitetens värdegrund om tanke- och yttrandefrihet, tolerans och autonomi. Det undergräver unga människors ambitioner och grundläggande rätt att få utbildning och kunna bidra till utvecklingen i sitt hemland, samhället och världen. EUA uppmanar därför alla universitet i Europa och även i andra världsdelar att solidariskt förenas i fördömandet av alla former av våld mot utbildning!

Vid Uppsala universitet är det upp till varje enskild medarbetare och student att hantera om och hur man kan delta i den tysta minuten den 27 april kl 12.00. Universitetet kommer att flagga på halv stång den dagen för att hedra offren i Garissa och visa deltagande i fördömandet av våld mot utbildning.