Fortsatt högt söktryck till Uppsala universitet

20 april 2015

Totalt sökte 90 912 personer till Uppsala universitet inför höstterminen 2015, vilket är en minskning med 1,6 procent jämfört med rekordsiffran för hösten 2014. Samtidigt ökade antalet sökande till Campus Gotland med 1,0 procent.

Det totala antalet unika personer som sökt till Uppsala universitet höstterminen 2015 är 90 912. Samma siffra för 2014 var 92 368. Uppsala universitets minskning med 1,6 procent ligger i nivå med minskningen på riksnivå. Antalet sökbara kurser och program är i år 2 173, vilket är i princip oförändrat sedan i fjol (2 174).

Campus Gotland går emot strömmen och uppvisar en ökning med 1,0 procent från 21 596 sökande hösten 2014 till 21 802 sökande hösten 2015. Samtidigt har antalet utbildningsalternativ på Campus Gotland ökat från 176 till 193.

De populäraste programmen och antal sökande:

  • Juristprogrammet (6 991)
  • Ekonomie kandidatprogram (5 829)
  • Läkarprogrammet (5 441)
  • Psykologprogrammet (4 699)
  • Socionomprogrammet (3 424)

De populäraste sökalternativen vid Campus Gotland:

  • Nätbaserad juridisk översiktskurs, 15 hp (2 399)
  • Ledarskap och coachning,  5 hp (1 799)
  • Grafisk design för webb, 7,5 hp (1 575)
  • Ledarskap och konflikthantering, 5 hp (1 291)
  • Projektledning, 5 hp (1 048)