Världsarv som resurs och möjlighet - exemplet Visby Ringmur Seminarium i Visby 23-24 april 2015

21 april 2015

Att förvalta, använda och utveckla världsarv är en mångfacetterad uppgift som fordrar samverkan mellan ett flertal aktörer och branscher. Hur kan kulturmiljön utvecklas till en guldgruva som gynnar hållbar utveckling och god förvaltning av miljöer och monument?

Seminariet belyser olika teman som är centrala för världsarvs förvaltning. På torsdag beskrivs process och resultat för återuppbyggnaden av Visby Ringmur, som rasade 2012. Säkerhet, autentiska material och metoder liksom samverkan med andra pågående arbeten runtom i Norden presenteras. Seminariedag 1 genomförs på svenska. 

Fredagen har fokus på världsarv ur ett resurs- och utvecklingsperspektiv, finansiering och förvaltning. Turismens och näringslivets betydelse för världsarvsutveckling diskuteras, och betydelsen av samverkan mellan aktörer lyfts fram. Ett par internationella exempel presenteras, och dagen avslutas med en paneldiskussion. Seminariedag 2 genomförs på engelska. 

Program torsdag 23 april 

Plats: Uppsala Universitet-Campus Gotland, Sal E22 (i Almedalsbiblioteket) 

Visby ringmur rasade 2012. Arbetet med återuppbyggnaden har skett i form av ett forskningsprojekt. Autentiska material och metoder har utforskats, även i samverkan med andra pågående arbeten runtom i Norden. Dagen beskriver process och resultat för dessa projekt med tyngdpunkt på Visby Ringmur. 

Moderator: Christian Runeby & Ulrika Mebus, Riksantikvarieämbetet 

9.00 Registrering, kaffe 

9.30 Välkommen! representant från Uppsala Universitet. Riksantikvarie Lars Amréus, Riksantikvarieämbetet 

9.45 Intro till ringmursprojektet. Ulrika Mebus, fastighetsförvaltare, Riksantikvarieämbetet 

10.00 Ett fall framåt: Muren som historisk kunskapskälla. Mats Anglert, fil. dr. & Håkan Thorén, arkeolog, Statens Historiska Museer 

10.40 Risk för ras! Murens statik och verkningssätt. Carl Thelin, tekn dr. Tyréns AB. 

11.20 Vi lämnar garanti i 700 år!? Autentiska material och metoder. Kristin Balksten, tekn. dr. Uppsala Universitet-Campus Gotland 

12.00 Lunch 

12.45 Besök vid muren med introduktion till hantverket bakom återuppbyggnaden. Mats Larsson, Thomas Andersson & Daniel Sjöberg, murare, Byggnadshyttan 

13.45 Kunskaps- och kompetensutveckling genom ringmursprojektet, en möjlighet till företagsutveckling? Dag Urban Hoas, VD Byggnadshyttan på Gotland AB 

14.00 Att rekonstruera en rekonstruktion. Hur Eketorps borg på Öland fick en ny port. Rikard Möller, RM-Bygg 

14.15 Kaffe 

14.45 Kalkugnen på Brønnøya. Ras och lagning. Edvard Undall, antikvarie, Akershus & Terje Berner, murare, T.Berner&Co A/S 

15.15 Stegeborgs slottsruin, en parallell till Visbyraset. Säkring och återuppbyggnad, historik och kulturvärde. Krister Berggren, byggkonsult, Krister Berggren Byggkonsult AB & Jan Eriksson, länsantikvarie, Länsstyrelsen Östergötland 

15.45 Villa Muramaris efter branden. Autentiska material och metoder som förutsättning för rekonstruktion. Daniel Heilborn, arkitekt 

16.15–17.00 Samtal och diskussion i mindre grupper, därefter återkoppling till plenum 

18.30 Lansering av Ringmursrapport och Byggnadshyttans årsskrift. Mingel med drink på residenset. Värdinna: Landshövding Cecilia Schelin-Seidegård, Länsstyrelsen 

 

Programme Friday April 24th

Venue: Uppsala University-Campus Gotland, The auditorium B51 in the main building, floor 5

The second day of the seminar focuses on world heritage sites from a resource- and development perspective, including financing and management. The significance of tourism and business for world heritage development will be discussed, as well as the importance of collaboration between different stakeholders.

We will hear about examples from Latvia, Italy and Ireland and the day ends with a discussion and a gaze into the future.

Moderator: Christan Runeby & Ulrika Mebus, The Swedish National Heritage Board

8.30 Registration

9.00 Welcome! Region Gotland

9.15 Introduction. Christian Hegardt, Stadsarkitekt, Region Gotland

9.30 15 minutes Visby World Heritage. Lars Grönberg, architect, senior consultant

9.45 15 minutes Visby Town Wall. Jörgen Renström, antiquarian, Gotlands Museum

10.00 Coffee-break

10.30 Conserving cities as dynamic places: UNESCO’s Historic Urban Landscape approach. Elene Negussie, ph. dr. World Heritage Coordinator, Region Gotland

11.15 Mantova-Sabbioneta, Italian renaissance World Heritage Site and how to keep the authenticity. Davide del Curto, associate Professor, Politecnico Di Milano

12.00 Lunch

12.45 Walk-and-talk in the World Heritage

13.45 Integrated Conservation in the Age of Smart Specialisation Strategies. Christer Gustafsson, Professor, Uppsala University

14.15 Riga, another walled World Heritage site. How to handle cruising crowds and heritage management. Aigars Smiltans, Marketing & Communications Director, Town of Riga

15.00 Coffee-break

15.15 The historical setting-a given potential for the business! Daniel Eriksson, Director of tourism, Inspiration Gotland

15.45 Pitfalls and potentials in the use of built heritage: A tale of the Burmeister house in Visby. Mattias Legnér, Professor, Uppsala University

16.15–17.00 Discussion and reconnaissance into the future