Kultur 3.0: Världskände kulturekonomen Pier Luigi Sacco föreläser

16 april 2015

Professor Pier Luigi Sacco är en av världens mest efterfrågade experter i frågor om kultur och ekonomi. Anledningen är hans banbrytande forskning om kulturens växande betydelse för tillväxt och jobb i framtidens ekonomi. 20-23 april besöker han Sverige och Uppsala universitet, både i Uppsala och Visby.

Enligt Sacco är kulturen på väg att bli så mycket mer än kultur, som vi hittills känner den, och mer än en enskild näringsgren. Han menar att man kan förutse i vilka regioner kultur kan skapa framtidens jobb. Den är på väg att bli en systemöverskridande råvara i allt ekonomiskt värdeskapande, och en av de enskilt viktigaste faktorerna för att skapa nya jobb. Han talar om Kultur 3.0, en helt ny era, som inträder för att trender som globalisering och digitalisering just nu ändrar villkoren för vad kultur överhuvudtaget är, för kulturens ekologi. Gränserna mellan kulturproduktion och kulturkonsumtion flyter ihop och människors deltagande i kultur blir det centrala.

Vilka förutsättningar har Uppland och Gotland i Kultur 3.0?

Enligt Sacco går detta att förutse. Tillsammans med forskarkollegor som världsledande matematikern Massimo Buscema och Christer Gustafsson, professor i kulturvård vid Uppsala universitet, har han tagit fram en metod som erbjuder politiker och beslutsfattare i näringsliv och offentlighet nya strategiska underlag för framtiden.

Metoden bygger på en algoritm och superdatorer som analyserar mängder av regional data. Analysen avslöjar regioners ”preinnovativa plattformar”. Här finns den starkaste kreativiteten och därmed regionens bästa förutsättningar för att attrahera den typ av innovativa individer och investeringar som kan säkra uthållig och hållbar tillväxt i Kultur 3.0.

Metoden tillämpas just nu i Halland och Västra Götaland, och sedan tidigare i Venedig-regionen. Resultaten har en tendens att överraska. Själva staden Venedig exempelvis, som i dag uppfattas som sin regions självklara tillväxtnav, visade sig ha betydligt sämre förutsättningar än väntat. Staden erbjuder inte den ”mylla” som krävs för att attrahera innovationsdrivna investeringar och individer. Den myllan fanns på helt andra håll i regionen, där människors deltagande i kulturella aktiviteter var högre – vilket enligt Sacco korrelerar med kreativitet och utvecklingen av Kultur 3.0.

Sett mot detta, vad skulle en kartläggning av Gotland visa? Eller Uppland?

Pier Luigi Sacco kommer att föreläsa på temat ”Cultural Policy Design in a Culture 3.0 World – Principles and case studies” och hans forskarkollega Christer Gustafsson, Uppsala universitet Campus Gotland, föreläser om tillämpningen av Saccos teorier i Sverige under rubriken ”Fields of Creative Power – Sacco’s theories in Swedish contexts”

Ämnet Kulturvård vid Uppsala universitet Campus Gotland, har tidigare arbetat i större projekt med Pier Luigi Sacco, bl a. projektet "Kreativa kraftfält" och boken "Kultur 3.0 – Konst, delaktighet, utveckling" där professor Christer Gustafsson skrivit förordet. Sacco ses som en av de viktigaste forskarna inom sitt område och har tidigare deltagit i samtal och debatter i Sverige, inbjuden av bl. a. politiker och näringsliv.

Mer om Pier Luigi Sacco.

Video med presentation av Saccos teorier kring "Culture 3.0".

Om Saccos metoder i Halland.

Kort om Sacco hos EENC.

Föreläsningarna är öppna för allmänheten och arrangeras i ett samarbete mellan Riksutställningar, Uppsala universitet och Italienska Kulturinstitutet.

Pier Luigi Sacco: Cultural Policy Design in a Culture 3.0 World – Principles and case studies

Christer Gustafsson: Fields of Creative Power – Sacco’s theories in Swedish contexts

När och var?

Första föreläsningen äger rum i Uppsala, den 20 april kl. 15.00 i Geijersalen, Uppsala universitet Campus Engelska parken.

Den 21 april kl. 14.00 ges en föreläsning i Stockholm vid Italienska kulturinstitutet (länk till anmälan)

Den 23 april ges samma föreläsning i Visby på Uppsala universitet Campus Gotland, sal E-22 (ingång via Almedalsbiblioteket) kl. 13.00.

Evenemangen arrangeras av Konstvetenskapliga institutionen/Kulturvård vid Uppsala universitet i samverkan med Italienska kulturinstitutet (även Italienska ambassaden) och Riksutställningar.

Vid frågor vänligen kontakta, Christer Gustafsson, tel: 0498-108330 eller Christer.gustafsson@konstvet.uu.se