Universitetet välkomnar utbildningssatsningar

15 april 2015

I de samlade budgetssatsningarna i vårbudgeten samt den så kallade vårändringsbudgeten, som presenterades idag, investerar regeringen i cirka 14 300 nya utbildningsplatser i högskolan till 2018.

Jämfört med beslutad budget satsar regeringen på 1000 ytterligare platser 2015, som växer till cirka 5000 extra platser fram till och med 2018. Vissa av dess platser viks för lärarutbildning, speciallärare, sjuksköterskor, barnmorskor mm.

Regeringen satsar också 125 miljoner kronor för att stärka högskoleutbildningarnas kvalitet 2015. För åren 2016-2018 beräknas satsningen uppgå till 250 miljoner kronor per år. Kvalitetsförstärkningen är avsedd för utbildningsområdena humaniora och samhällsvetenskap samt för lärar- och förskollärarutbildning.

-    Det är glädjande att vi får fler utbildningsplatser till Uppsala universitet – det är något vi länge efterfrågat. Vi välkomnar också de aviserade kvalitetsförstärkningarna. Nu ska vi analysera informationen. Det återstår några frågor innan vi  kan säga hur det sammantaget kommer till att påverka Uppsala universitet, säger rektor Eva Åkesson.