När världsarv blir militära mål

19 mars 2015

Vem äger rätten att bestämma hur kulturarv ska användas och vilket ansvar har världssamfundet när det förstörs? Frågan har nyligen ställts på sin spets när filmklipp publicerats på Youtube av IS-soldater i norra Irak som slår sönder antika fornlämningar och ödelägger museer.

Sedan 1972 listar Unesco omistliga kulturminnen, men i praktiken är skyddet för historiska monument svagt. En amerikansk studie ifrågasätter om en utnämning till världsarv alltid är av godo. Mattias Legnér, professor i Kulturvård vid Uppsala universitet - Campus Gotland skriver i Svenska Dagbladet om förstörelse av kulturarv. Läs hela artikeln här: http://www.svd.se/kultur/understrecket/nar-varldsarv-blir-militara-mal_4416439.svd