Internationellt symposium på Campus Gotland 19 - 20 mars

18 mars 2015

Campus Gotland befäster sin ställning som betydelsefullt nav i samarbetet mellan universitet i Östersjöregionen.

Under två dagar, 19 och 20 mars, anordnas ett internationellt symposium för att främja gemensam och bestående utveckling inom regionen.

Symposiet kommer att fokusera på konkreta förslag till kreativa och innovativa projekt i samarbetet mellan universitet, kommuner och företag. Förutom tio universitet från Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland deltar Nordiska Ministerrådet samt Föreningen Norden.

För upplysningar kontakta Professor Per Lind, Uppsala Universitet - Campus Gotland via e-post per.lind@fek.uu.se.