3 840 skriver högskoleprovet vid Uppsala universitet

20 februari 2015

Nu vänder trenden. Färre skriver högskoleprovet. Jämfört med förra våren minskar antalet anmälda med 4 procent. Vid Uppsala universitet är minskningen drygt 8 procent.

Antalet anmälda till högskoleprovet har ökat varje år sedan 2011. Förra våren valde rekordmånga att skriva provet. Men nu vänder trenden.

Totalt har 3 840 personer anmält att de ska skriva högskoleprovet vid någon av Uppsala universitets provorter i vår. Uppsala universitet administrerar provet i Uppsala, Enköping, Gimo, Tierp och Visby.

Rekord i fjol

Förra våren ökade antalet skrivande markant - och särkilt tydlig var ökningen vid Uppsala universitet. Årets minskning tros ha flera orsaker.

- Nedgången i antalet anmälningar beror framför allt på att ungdomskullarna krymper och ett minskat intresse från babyboom-generationen, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef på Universitets- och högskolerådet (UHR) i ett pressmeddelande.

Provdatum i vår

Över hela landet har drygt 84 000 personer anmält sig till provet. Provdatum i vår är den 28 mars. De som skriver provet kan då öka sina möjligheter att komma in på universitetet.