Finalnumret av Uppsala universitets utbildningskatalog

12 februari 2015

Så här ser den sista tryckta utbildningskatalogen för Uppsala universitet ut!

Den tryckta utbildningskatalogen för Uppsala universitet går i graven. Nu satsar universitetet fullt på utveckling av kurs- och programsidorna på webben i stället. - Vi fokuserar på att utveckla nätkatalogen och fortsätta att förbättra den, säger Annika Lundqvist, redaktör för Uppsala universitets utbildningskatalog.

Förra året hade Uppsala universitets nätkatalog över 700 000 sidvisningar. På webben finns alla Uppsala universitets över 2000 kurser, knappt 70 grundprogram och nära 70 magister- och masterprogram samlade.  Samma utbildningsutbud finns i den tryckta katalogen. Men de senaste tio åren har efterfrågan för papperskatalogen minskat. 
1995-2005 trycktes årligen 90 000 kataloger. Universitetets sista katalog finns i 10 000 exemplar och går att hämta på Uppsala universitets campus, samt på Studentservice på S:t Olofsgatan 10B.

Kataloger på campus
- Även om vissa kan sakna den tryckta katalogen har många ändrat sina vanor. Det är en trend som hållit i sig. Uppsala universitet har gjort undersökningar bland användare och sökande och det har framgått att den tryckta katalogen inte är lika använd längre, säger Annika Lundqvist.
Hon har jobbat som redaktör för utbildningskatalogen i 15 år.

Hur känns det att det är den sista tryckta katalogen?
- Det känns förstås konstigt efter alla dessa år, men det är en fördel att fokusera på en bra webbkatalog – både för de  som söker våra utbildningar och för de som jobbar administrativt med katalogen. Det ligger i tiden att flytta fokus.

 


Sök till hösten 2015

16 mars öppnar anmälan till höstterminens kurser och program. Senast 15 april kan du söka din utbildning på www.antagning.se. Hela universitetets utbildningsutbud finns på www.uu.se/utbildning.