Benskörhet och artros förr och nu - Universitetet och sjukvården planerar för fortsatt forskning

16 januari 2015

Att jämföra arkeologiskt skelettmaterial med patienter i dagens sjukvård har gett viktig information om benskörhet och artros. Nu planerar forskare och vårdpersonal för fortsatt samarbete.

Torsdag 15 januari samlas forskare och representanter för sjukvården på Campus Gotland inom ett intressant forskningsprojekt. Tillsammans har man undersökt benskörhet och artros hos arkeologiska skelettmaterial och jämfört med nu levande befolknings hälsa. Nu planerar man för fortsättningen.

Forskningsprojektet Osteoporosis (benskörhet) och osteoarthritis (artros), då och nu som professor Sabine Sten ansvarat för sedan 2009 har involverat inte mindre än 20 olika aktörer inom olika discipliner, arkeologi, osteologi, röntgen, ortopedi, osteoporos, dermatologi, odontologi. Forskargruppen har arbetat bl.a. med undersökningarna i sökandet efter Magnus Ladulås i Riddarholmskyrkan, Stockholm och Erik den helige i Uppsala domkyrka. Vid mötet på torsdag ska man diskutera hur forskningen ska drivas vidare.

Bland dem som deltar i planeringen finns representanter för

 • Uppsala universitet
 • Region Gotland
 • Museum Gustavianum Uppsala universitet
 • Stockholms universitet
 • Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Akademiska sjukhuset
 • Karolinska universitetssjukhuset
 • Gotlands museum
 • Västergötlands museum
 • Privata läkare, Gotland
 • Visby lasarett