Ökat söktryck till lärarprogrammen

16 december 2014

Intresset för att utbilda sig till lärare ökar i hela landet, visar Universitetskanslerämbetets, UKÄ, trendanalys av antagningsläget för lärarprogrammen. Den positiva trenden gäller även för lärarprogrammen vid Uppsala universitet, i synnerhet kompletterande lärarutbildning, KPU. Ett rekordhögt antal personer med naturvetenskaplig bakgrund har sökt programmet till våren.

UKÄ:s analys av antagningar till lärarutbildningarna visar ett ökat intresse. Även vid Uppsala universitet har antalet ansökningar ökat. De tidigare årens positiva trend håller fortfarande i sig och det finns ett stort intresse att utbilda sig till förskollärare och lärare i förskoleklass till årskurs 3.

Idag är det stor konkurrens om platserna på förskollärarprogrammet, där det går tre sökande per utbildningsplats.

Ett program som sticker ut i antagningsstatistiken är kompletterande lärarutbildning, KPU. Det vänder sig till de som redan har akademiska poäng inom ämnen som finns i skolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Ett mycket högt intresse finns bland de som har en bakgrund inom naturvetenskap, teknik och matematik.

- Det är glädjande med tanke på regeringens planer på utökade platser inom detta område. Vi startar dessutom KPU distans på Campus Gotland till hösten, säger Anna Hagborg, utbildningsledare vid fakulteten för utbildningsvetenskaper.

 

Anna Sonnevi