Katarina Bjelke ny universitetsdirektör vid Uppsala universitet

26 november 2014

Katarina Bjelke, som idag är chef vid utbildningsdepartementets forskningsavdelning, blir ny universitetsdirektör vid Uppsala universitet.

- Uppsala universitet har sådan stor mångfald, bredd och spetskompetens och jag känner mig väldigt inspirerad av att få möjlighet att vara med och bidra till att vidareutveckla universitetet, säger Katarina Bjelke.

Katarina Bjelke arbetar sedan 2008 som departementsråd och chef vid forskningspolitiska enheten vid utbildningsdepartementet. Enheten samordnar regeringens forskningspolitik och i hennes ansvar ingår även att ansvara för elva myndigheter, bland annat Vetenskapsrådet och Rymdstyrelsen. Hon ansvarar även för ramprogrammet för forskning på EU-nivå och har senast förhandlat Horizon 2020 för Sveriges räkning. Hon är ordförande i Nobelstiftelsens revisionskollegium och styrelseledamot i ESS AB.

Under perioden 2002-2008 var Katarina Bjelke chef för forsknings- och forskarutbildningsavdelningen vid Karolinska institutet. 2001 var hon chef för Internationella enheten vid samma lärosäte och år 2000 för Grants Office. Hon disputerade i ämnet neuroanatomi 1997 vid Karolinska institutet, har en tandläkarexamen från 1989 och har gått Handelshögskolans program för högre chefer (OSMP) 2003.

- Vi är mycket glada att vi lyckats rekrytera Katarina Bjelke. Hon har djup kunskap om och bred erfarenhet av frågor som rör universitet- och högskolevärlden. Detta kommer organisationen att få stor nytta av, säger Uppsala universitets rektor Eva Åkesson.
- Jag ser verkligen fram emot att få arbeta tillsammans med henne.