Pengar från Vetenskapsrådet till forskning på Campus Gotland

25 november 2014

En 2 500 år gammal bronstrumma från Laos

Vetenskapsrådets bidragsbeslut för stora utlysningen 2014 är nu klara. Anna Karlström på Konstvetenskapliga institutionen Kulturvård är en av de som har beviljats medel.

Forskningsrojektet syftar till att studera kosmopolitiska dimensioner hos ursprungsbefolkningar i sydostasien, ur såväl ett historiskt som ett samtida perspektiv, och på så vis ifrågasätta den uppdelning mellan "oss" och "de andra" som den här typen av kategoriseringar ofta medför.

Projektet syftar också till att bygga en kunskapsbas som synliggör att ursprunglighet och ursprungsbefolkningars identitet ska ses som en stor tillgång och användas på ett positivt stärkande sätt, vilket i förlängningen påverkar och ifrågasätter den dominerande västerländska bevarandediskursen inom kulturarvsfältet.

Läs mer om forskningsprojektet (pdf).