Konferens på Naturhistoriska riksmuseet om lärande för hållbar utveckling

14 november 2014

Efter Unescos världskonferens om utbildning för hållbar utveckling (WCESD) i Japan träffas pedagoger, forskare och beslutsfattare i Sverige för att diskutera mål och effektiva metoder i syfte att stärka den svenska skolan med hjälp av lärande för hållbar utveckling.

Två frågor är centrala vid konferensen som äger rum vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm 17-18 november:

 - Hur skapar vi ett lärande om hållbar utveckling där unga får möjlighet att utveckla förmågor att påverka sin framtid och hantera de stora hållbarhetsutmaningarna?

 - Vad skulle vi se för positiva effekter om Sverige hade ett lärande om hållbar utveckling i världsklass? Och hur ser vägen dit ut?

Den nu fullbokade konferensen arrangeras i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och SWEDESD - Internationellt centrum för lärande för hållbar utveckling vid Uppsala universitet.

Journalister och beslutsfattare är inbjudna att delta när resultaten från de två dagarna presenteras kl. 13.00 den 18 november på museet. Johan Rockström, chef vid Stockholm Resilience Centre kommer att inleda presentationen.

För press: Anmälan och frågor till Anna Emmelin, Stockholm Resilience Center, anna.emmelin@su.se

Mer information på Naturhistoriska riksmuseets hemsida.