Uppsala universitet deltar i Unescos världskonferens om lärande för hållbar utveckling

7 november 2014

Representanter för forskning och utvecklingsarbete vid Uppsala universitet finns på plats när Unescos världskonferens om utbildning för hållbar utveckling (WCESD) äger rum i Aichi-Nagoya, Japan måndag 10-12 november.

Eva Friman är ny föreståndare vid SWEDESD - Internationellt centrum för lärande för hållbar utveckling vid Uppsala universitet. Tillsammans med Leif Östman, professor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier ingår hon i den svenska delegationen till WCESD under ledning av Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S).

En av delegationens uppgifter är att överlämna nya rekommendationer för hur lärande och utbildning för hållbar utveckling ska få verkligt fäste i skol- och utbildningssystem, både i Sverige och internationellt. De nya riktlinjerna baseras på kunskap och erfarenhet från en bred grupp av aktörer som under de senaste tio åren utvecklat pedagogik och kunskapsinnehåll för att möta vår tids sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar.

Unescos världskonferens markerar slutet på FN:s dekad för lärande för hållbar utveckling och början på ett nytt globalt handlingsprogram för hållbarhetsundervisning - Global Action Program (GAP).

-Vi är stolta över att få vara en del av den svenska delegationen med möjlighet att driva de extremt viktiga frågorna om lärande för hållbar utveckling. SWEDESD kommer aktivt verka för att ta på sig ledarskapet för att genomföra GAP i Sverige, säger Eva Friman.

Den svenska delegationen till WCESD består av:
Aida Hadzialic - Gymnasie- och kunskapslyftsminister, Utbildningsdepartementet

(Delegationsledare)
Mats Djurberg - Generalsekreterare, Svenska Unescorådet

(Vice delegationsledare)
Carl Lindberg - Svenska Unescorådets särskilda rådgivare för utbildning för hållbar utveckling

Eva Friman - SWEDESD

Gunilla Blomquist - Miljödepartementet

Gunilla Elsässer - WWF Sverige

Lars Nordahl – Den Globala Skolan (Universitets- och högskolerådet)

Leif Östman - Uppsala universitet

Per Magnusson - Svenska Unescorådet

Sophie Nordström – Naturskyddsföreningen

Stellan Arvidsson Hyving – Sida

De svenska rekommendationerna för lärande för hållbar utveckling har tagits fram i samverkan under ledning av Svenska Unescorådet, WWF Sweden, Den Globala Skolan/Universitets- och högskolerådet och SWEDESD.
 

Recommendations for Implementing Education for Sustainable Development in Sweden (pdf)