Ny utbildning om vindkraft ska underlätta för myndigheter

20 oktober 2014

Den nya utbildningen Vindkraftskurs.se har tagits fram av Uppsala universitet Campus Gotland med stöd av Energimyndigheten genom Nätverket för vindbruk.

En ny nätbaserad utbildning om vindkraft ska göra det lättare för kommuner och länsstyrelser att planera för ny vindkraft. Vindkraftskurs.se ger en första grund för den som behöver förstå både vindkraftens fysiska förutsättningar, dess påverkan på människor, djur och natur liksom de politiska mål som ligger bakom dagens vindkraftsutbyggnad runt om i landet.

Den nya utbildningen Vindkraftskurs.se har tagits fram av Uppsala universitet Campus Gotland med stöd av Energimyndigheten genom Nätverket för vindbruk. Campus Gotland har lång erfarenhet på området och fungerar också som nod inom Nätverket för vindbruk med ansvar för utbildnings- och kompetensfrågor. Målgruppen är handläggare av vindkraftsärenden i kommuner och länsstyrelser, men den kommer att finnas öppet tillgänglig för alla intresserade.

− Vi hoppas att Vindkraftskurs.se ska nå en bred krets och bli ett stöd för alla myndigheter som arbetar med vindkraft. Eftersom den är öppen för alla tror jag också att den kan bidra med ett bra faktaunderlag till debatten lokalt när ny vindkraft planeras, säger Marita Engberg Ekman, studierektor vid Uppsala universitet och verksam inom Nätverket för vindbruks nod för utbildning- och kompetensfrågor.

Vindkraftskurs.se kommer att lanseras i veckan under den stora vindkraftskonferensen Vind 2014 i Stockholm den 22-23 oktober. Kursen använder flera kunskapskällor som t.ex. portalen Vindlov.se, databasen Vindbrukskollen och forskningsprogrammet Vindval, vilka är delar av Energimyndighetens satsning på att öka kunskapen om vindkraft. Vindval drivs i samarbete med Naturvårdsverket.

− Vindkraftskurs.se är ett utmärkt verktyg för att höja kunskapen om vindkraft. Informationen är både lättillgänglig och användbar. För oss är det viktigt att verka för att alla får tillgång till den kunskap som växer fram på vindkraftsområdet. I förlängningen tror jag att det bidrar till att göra prövningsprocessen kring vindkraft mer förutsägbar och enhetlig över landet, säger Lars Andersson, enhetschef på Energimyndigheten.

Fakta vindkraftkurser vid Uppsala universitet Campus Gotland:
Högskolekurser om vindkraft inom ämnet Energiteknik har bedrivits på Gotland sedan 1998. Numera ingår ämnet i Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet. Förutom ett flertal fristående distanskurser med inriktning mot planering och projektering för vindkraft, ges ett internationellt tvärvetenskapligt magisterprogram på campus, Wind Power Project Management.