Gotländsk hedersdoktor vid historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitetet

9 oktober 2014

Den gotländske historikern Åke G. Sjöberg har utsetts till ny hedersdoktor vid Uppsala universitets historisk-filosofiska fakultet.
Filosofie licentiat Åke G. Sjöberg, Visby, har under hela sitt liv med stort och levande engagemang spelat en betydelsefull roll för att vidga och förmedla kunskapen om Gotlands historia och kulturarv. Som föredragshållare och skribent har han visat sig vara en sann folkbildare. Med tillkomsten av Högskolan på Gotland har han även blivit en uppskattad ciceron för studenter med intresse för historia och kulturarv. Om Sjöbergs omfattande forskargärning vittnar ett stort antal vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer.
För mer information, kontakta Michael F. Scholz, tel: 018-471 83 04, michael.scholz@hist.uu.se