Nominera Årets Uppsalastudent senast 16 oktober

13 oktober 2014

Anders Walls stipendium Årets Uppsalastudent, på 100 000 kronor, tilldelas en student som har goda studieresultat och fullgjort en stor del av sina studier men inte avslutat sin grundutbildning. Vem tycker du ska få stipendiet?

Utöver ovanstående så ska den nominerade uppfylla en eller flera av nedanstående kriterier:

  • Utmärkt sig för goda, kreativa insatser vid Uppsala universitet.
  • Deltagit i kår och/eller nationsliv.
  • Gjort särskilda insatser till stöd för andra studenter.
  • Utvecklat entreprenörskap med anknytning till universitetets utbildnings- eller övrig verksamhet.

Vem kan nominera?

Alla med anknytning till universitetet såväl organisationer som enskilda får lämna nomineringar.

Vem utser stipendiat?

Beslut om stipendium fattas av Anders Walls stiftelser efter förslag av en förslagsnämnd som består av rektor, prorektor, samt en representant för vardera studentkår och en representant för kuratorskonventet. Stipendiet delas ut vid Anders Wall-föreläsningen i entreprenörskap den 19 november 2014.

Nominera här!

Sista dag att nominera är den 16 oktober 2014.