Forskning, samarbete och innovation ska utveckla besöksnäring

27 augusti 2014

Hur kan digitala verktyg utveckla kulturarvsmiljöer till ännu mer attraktiva besöksmål och hur kan regionerna stärka besöksnäringen genom ökad kunskap om besökarna? Det är några av de frågor som står i fokus när Uppsala universitet bjuder in forskare och intressenter inom besöksnäringen till ett möte i Visby 28-29 augusti.

I och med samgåendet mellan Högskolan på Gotland och Uppsala universitet, för drygt ett år sedan, blev det naturligt att titta på vilka utvecklingsområden regionerna Gotland och Uppsala skulle kunna samarbeta kring tillsammans med universitetet. Utveckling av turism och besöksnäring identifierades tidigt som ett sådant utvecklingsområde.

Både Uppsala län och Gotland har fantastiska kulturarvsmiljöer att ta tillvara och fortsatt utveckla. Vid Uppsala universitet och dess Campus Gotland finns många forskare och lärare verksamma inom områden kopplade till turism och kulturarv och inte minst IT, informatik & media och speldesign.

Under hösten 2013 och våren 2014 arrangerade Uppsala universitet genom sin innovationsstödjande enhet, UU Innovation, ett antal möten om turism och besöksnäringen. Företrädare för regionerna, forskare vid universitetet (Gotland och Uppsala), företags- och destinationsutvecklare m fl diskuterade ett antal gemensamma inriktningsmål för ett samarbete mellan Region Gotland, Uppsala län, Uppsala kommun och universitetet.

Mötet i Visby ska nu ta detta vidare i ytterligare ett steg genom att ta fram en handlingsplan med flera prioriterade aktiviteter som kan bidra till innovation och utveckling inom både forskningen och inom turism- och besöksnäringen med koppling till kulturarv och historia.

Till mötet kommer också forskare från University of York i England för att dela med sig av sina mångåriga erfarenheter av samarbete med främst kyrkor och katedraler i England för utveckling av kulturarvsmiljöer. Digitala verktyg används för att tillgängliggöra och presentera dessa miljöer på ett spännande och intresseväckande sätt för både besökare, forskare och studenter.