Uppsala universitet koordinerar stipendieprogram med Asien och Sydafrika

3 juli 2014

I stor konkurrens med andra europeiska lärosäten har Uppsala universitet tilldelats koordineringsansvaret i stipendieprogrammen INSPIRE samt LOTUS+. Programmen är Erasmus Mundus Action 2-projekt som fokuserar på Sydafrika respektive Asien och finansieras med EU-medel.

Erasmus Mundus Action 2 är ett program inriktat på utbyten mellan EU och resten av världen.  Uppsala universitet har deltagit i programmet sedan 2008 och har tagit emot runt 340 stipendiater från fler än 45 länder utanför Europa. Uppsala universitet koordinerar sedan tidigare PEACE i Latinamerika och har hittills deltagit som partner i ytterligare 23 projekt.

INSPIRE (INternational Science Promoting Innovation and entREpreneurship) har en budget på drygt SEK 20 miljoner och innehåller 125 stipendier. LOTUS+ (Linking Organizations Through University Synergies Plus) har en budget på SEK 28 miljoner och innehåller 198 stipendier. Båda programmen bygger på långvariga samarbeten med partnersuniversitet i både SANORD och universitetsnätverket U4.

-   Erasmus Mundus är ett strategiskt verktyg för att stärka samarbeten med utländska lärosäten både i och utanför Europa.  Samtidigt bidrar programmen till det globala klassrummet här i Uppsala eftersom studenter och lärare från i stort sett hela världen får möjlighet att träffas och lära tillsammans, säger rektor Eva Åkesson.

-   Vi arbetar hårt för att driva Uppsala universitets fortsatta internationalisering och det här är ett viktigt steg i den processen. Under hösten 2014 etablerar Uppsala universitet även medarbetare i Hanoi, Vietnam, som bland annat kommer att förstärka arbetet med LOTUS+ i regionen.

De nya programmen innebär möjligheter för studenter, forskare och personal vid Uppsala universitet att genomföra ett utbyte vid något av partneruniversiteten i Sydafrika eller Asien som deltar i respektive stipendieprogram.

Samtidigt finns via INSPIRE och LOTUS+ möjligheter för forskare vid Uppsala universitet att bjuda in studenter och forskare från Sydafrika och från ett antal länder i Asien (Indonesien, Kambodja, Kina, Myanmar, Nordkorea, Thailand och Vietnam) för utbyten och i vissa fall hela master- och doktorandutbildningar.

Stipendierna är omfattande och täcker studieavgifter, resa och försäkringar samt ger ett månadsbidrag (EUR 1000 - 2500) som ska täcka uppehälle. Stipendieutlysningarna kommer att öppna under hösten 2014.

För mer information om programmen, kontakta erasmusmundus@uadm.uu.se

För en komplett lista på de utbytesmöjligheter som erbjuds inom Erasmus Mundus, se www.uu.se/mundus