U-FOLD tar tredje uppgiften till Gotland

13 maj 2014

5-6 maj genomförde U-FOLD två välbesökta seminariedagar vid Campus Gotland med fokus på aktuell kunskap om droger och beroende. Redan i juli återvänder U-FOLD till Visby för ett gästspel vid Almedalsveckan.

För första gången sedan sammanslagningen med Uppsala universitet reste en hel grupp föreläsare och forskare till Visby och Campus Gotland för att under två dagar presentera färska forskningsresultat kring droger och olika former av beroende.
– Seminariet är en del i U-FOLDs arbete med den tredje uppgiften – att sprida forskningsresultat till det omgivande samhället. Besökarna kom från vitt skilda organisationer och arbetsplatser, men med den gemensamma nämnaren att de arbetar mot missbruk och beroende, särskilt bland unga människor, konstaterar Myron Zaluha, Utbildningsansvarig vid U-FOLD.
Teman som togs upp i Visby var bland annat hur hjärnans belöningssystem reagerar på droger, spel och dess koppling till beroende liksom de nya riktlinjerna från Socialstyrelsen gällande behandling och vård vid olika beroendetillstånd.

U-FOLD återvänder till Visby redan i tidiga juli med två seminarier under Almedalsveckan. Med rubrikerna Brott och straff i samband med narkotika samt Legalisering av narkotika - Fokus: cannabis sätter man ytterligare fokus på två högaktuella aspekter av den pågående drogdebatten.
– Med så många beslutsfattare samlade finns stor nytta i att lyfta två så centrala frågor. Dels följer vi upp regeringens pågående utredning av Högsta Domstolens beslut i narkotikarättegångar, dels fortsätter vi diskussionen kring eventuell legalisering av narkotika, här med betoning på cannabis. Flera ledande politiker och experter har uttryckt sitt intresse för att delta och vi presenterar inom kort båda panelerna på U-FOLDs evenemangssida, säger Fred Nyberg, professor och koordinator i U-FOLD.
 

Läs mer: Presentation av seminariet Missbruk och beroende
Läs mer: Aktuella U-FOLD-evenemang