Uppsala universitet och Region Gotland befäster sitt samarbete

6 september 2013

Rektor Eva Åkesson och regionstyrelsens ordförande Åke Svensson, har idag undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete mellan Uppsala universitet och Region Gotland.

Bakgrunden är samgåendet mellan Högskolan på Gotland och Uppsala universitet som ägde rum den 1 juli i år då Uppsala universitet – Campus Gotland bildades. I och med detta vill de bägge parterna formalisera samarbetet mellan Uppsala universitet och Region Gotland när det gäller verksamheten vid Campus Gotland.

I avsiktsförklaringen nämns flera områden för samarbete och dialog, bland annat utbildningsutbud, infrastruktur, bibliotek, innovationsfrågor och Östersjöfrågor.