Forskare testar kyrkoklimat med luftkanon

4 september 2013

Torsdag 5 september kl 13-14 kommer forskare från ämnet kulturvård vid Uppsala universitet - Campus Gotland att testa lufttätheten i Fide kyrka.

Man kommer att använda den nya  tryckpulsmetoden där man med hjälp av luftkanoner skapar en övertryckpuls i kyrkan. På detta sätt kan man beräkna hur lufttät kyrkan är. En tät kyrka drar inte lika mycket energi som en otät kyrka dvs. i en tät kyrka blir inneklimatet lättare att styra på ett ekonomiskt sätt. Forskarna från Campus Gotland samarbetar här med kollegor från Högskolan i Gävle.