Uppsala universitet utvecklar samarbete med Region Gotland

6 september 2013

Den 6 september undertecknades en avsiktsförklaring om samarbete mellan Uppsala universitet och Region Gotland.

Eva Åkesson, rektor för Uppsala universitet och Åke Svensson, ordförande för regionstyrelsen vid Region Gotland har undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete mellan Uppsala universitet och Region Gotland.

Bakgrunden är samgåendet mellan Högskolan på Gotland och Uppsala universitet som ägde rum den 1 juli i år då Uppsala universitet – Campus Gotland bildades. Med avsiktsförklaringen vill Uppsala universitet och Region Gotland formalisera och utveckla samarbetet vid Campus Gotland.

I avsiktsförklaringen nämns flera områden för samarbete och dialog - bland annat utbildningsutbud, infrastruktur, bibliotek, innovationsfrågor och Östersjöfrågor.

- Vi är glada för det samarbete vi har haft och det stöd vi har fått av regionen under samgåendeprocessen mellan Uppsala universitet och Högskolan på Gotland och nu har vi tagit samarbetet ett steg vidare. Avsiktsförklaringen är ett led i att stärka verksamheten både vid Uppsala universitet - Campus Gotland och i regionen, säger Uppsala universitets rektor Eva Åkesson.

- Det regionala samarbetet är också en grund för utvecklingen av Campus Gotland som en internationell plattform för utvecklingsområden som t ex innovation och tillväxt och Östersjöfrågor.