Alumnmottagningen i Visby blev en riktig fullträff

11 juli 2013

Drygt 100 alumner från Gotland och Uppsala hörsammade inbjudan och kom till den första alumnträffen på Campus Gotland. Rektor Eva Åkesson och rektorsrådet Olle Jansson var på plats och hälsade alla varmt välkomna.

– Tanken med samgåendet är att Campus Gotland ska vara en integrerad del av Uppsala
universitet, men samtidigt vill vi ju värna om fördelarna med själva platsen och ta
tillvara och vidareutveckla förutsättningarna som finns på Gotland. Vår förhoppning är
att Campus Gotland med sin specifika roll inom Liberal Arts Education och nätbaserat
lärande ska bli en plattform som ska komma hela vårt universitet till godo, inledde Eva
Åkesson i sitt inledningstal till alumnerna.

Under kvällen musicerade den gotländska kvartetten Lillåkrekvartetten och Dekanus för den samhällsvetenskapliga fakulteten, professor Lars Magnusson berättade om initiativet "Campus Gotlands vänner". Om du är intresserad veta mer om hur du kan stödja Uppsala universitet, gå gärna in på http://www.uu.se/stod-uu/ för mer information.