Uppsala universitet - Campus Gotland satsar på Östersjöregional samverkan

1 juli 2013

Uppsala universitet har genom Campus Gotland en unik möjlighet att bidra till utvecklingen i regionen genom forskning, utbildning och samverkan på lokal, nationell och internationell nivå. Det sa rektor Eva Åkesson när hon idag introducerade ett seminarium om Östersjöregional utveckling i Almedalen, inom ramen för invigningen av Uppsala universitet - Campus Gotland.

Genom placeringen mitt i Östersjön finns särskilt goda förutsättningar för Uppsala universitet - Campus Gotland att spela en viktig roll i forsknings- och utbildningsbaserad Östersjöregional samverkan. Det är nyligen inskrivet i Uppsala universitet - Campus Gotlands mål och strategidokument 2013-2016 som ska vara ledstjärna för verksamheten på Gotland. Östersjöengagemanget ska ha ett brett perspektiv, från miljö till samhällsutveckling.

-  Frågorna berör alla våra tre huvuduppgifter: Forskning, utbildning och samverkan. Inom vår breda och starka forskning och utbildning finns redan väldigt mycket med stor relevans för Östersjöfrågorna, säger rektor Eva Åkesson.

Ett exempel är Baltic University Programme som under många år lett och samordnat länderna runt Östersjön på utbildningsområdet. Ett annat är Centrum för Rysslandsstudier, ett profilområde inom forskningen med brett tvärvetenskapligt fokus på Ryssland och landets grannar. Där finns kunskap inom politik, ekonomi, juridik och kultur - ämnen som är viktiga både för regionens utveckling och för att komma framåt i miljöfrågorna.

Redan idag finns flera väl etablerade nätverk för Östersjöfrågor med bas på Gotland. Högskolan har lång erfarenhet av att ingå i dessa nätverk med aktiviteter inom bland annat miljö, affärsutveckling och kulturvård. Tillsammans med den spets och bredd som finns vid Uppsala universitet ökar möjligheterna att, med EU:s östersjöregionala strategi som ledstjärna, intensifiera detta samverkansarbete. Universitetet kommer att satsa särskilda resurser på ett kvalificerat stöd för denna utveckling.

-  Vi vill nu bli en tydligare aktör när det gäller samverkan. Tillsammans med våra kollegor på Gotland har vi redan många viktiga kontakter lokalt, nationellt och internationellt.