Invigning av Uppsala universitet - Campus Gotland

27 juni 2013

Den 1 juli blir Högskolan på Gotland en del av Uppsala universitet. Välkommen till invigningen i Visby.

Samgåendet mellan Högskolan på Gotland och Uppsala universitet firas 1 juli i Visby med ett heldagsprogram. På morgonen blir det invigningsceremoni med underhållning och upprop av de första studenterna på Campus Gotland. Senare under dagen blir det intressanta seminarier. Alla är välkomna!.

-   Campus Gotland ska vara en integrerad del av Uppsala universitet. Vår vision är att skapa en unik profilering inom vårt universitet och en långsiktigt och konkurrenskraftig verksamhet på Gotland för att därigenom bidra till utvecklingen av Sverige som kunskapsnation, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

Genom placeringen mitt i Östersjön blir Campus Gotland och den småskaliga, mång- och tvärvetenskapliga miljön en unik del av Uppsala universitet. Där ska finnas en akademisk miljö för forskning och utbildning på samma kvalitetsnivå som på universitetet som helhet. I växelverkan med Uppsala universitet ska Campus Gotland kunna fungera som ett drivhus för att utveckla goda idéer som kan komma hela universitetet till godo. Utvecklingen av det nätbaserade lärandet och Liberal Arts Education ska ha en särskild roll.

-   Samgåendet är en historisk händelse och jag är övertygad om att verksamheten på Campus Gotland kommer att berika Uppsala universitets fortsatta utveckling, säger Eva Åkesson.

Invigningsprogram 1 juli:

Uppsala universitet Campus Gotland, utanför huvudentrén, Cramérgatan 3:
08.00-08.45 Invigningsceremoni med underhållning. Upprop av första studenterna på Campus Gotland.

Uppsala universitet Campus Gotland, Studentcentrum, bv Torget:
09.00-10.00 Paneldiskussion: Vem ska ta ansvar för kulturarvet?
11.00-12.00 Seminarium och paneldiskussion: What can Sweden do to prevent armed conflicts in the world?
12.00-13.00 Paus för lunch
13.00-14.00 Seminarium i samarbete med Svenska institutet.
15.30-16.30 Paneldiskussion: Framtidens universitet - fler, färre och onödiga?
17.00-18.00 Paneldiskussion: Universities as bridge-builders in the Baltic Sea region.

Uppsala universitet Campus Gotland, Björkanderska, Skeppsbron, F14:
13.00-13.50 Tillväxtforum 2013: Gruvskatt eller extraktionsavgift - om en hållbar svensk gruvstrategi.
14.00-14.50 Tillväxtforum 2013: Går det att komma överens om Ojnareskogen?
15.00-15.50 Tillväxtforum 2013: Värderingar för hållbarhet.

Invigningen av Uppsala universitet - Campus Gotland är en del av Almedalsveckan i Visby. Läs mer om Uppsala universitets evenemang under Almedalsveckan.