Juristprogrammet har flest sökande inför hösten

20 april 2023

Två studenter i en korridor, vid en dörr med universitetets logotyp.

Totalt antal unika sökande (personer) till Uppsala universitet är 84 919, tre procent färre än inför höstterminen 2022 (87 613). Bild från Campus Gotland

Nu är första antagningen klar inför höstterminen 2023. Uppsala universitet är det universitet i landet som fått flest anmälningar, från 84 919 personer. Precis som förra året har flest sökt juristprogrammet, följt av läkarprogrammet och ekonomie kandidatprogrammet.

Totalt antal unika sökande (personer) till Uppsala universitet är 84 919, tre procent färre än inför höstterminen 2022 (87 613). Det totala antalet anmälningsalternativ (kurser och program) är 2 265 till höstterminen 2023.

Antalet anmälningsalternativ märkta som tillhörande Campus Gotland höstterminen 2023 är 225. Antal unika sökande till Campus Gotland är 14 106, en minskning med 16,6 procent jämfört med höstterminen 2022 (16 907).

De fem utbildningarna med flest sökande är desamma som förra året, med den skillnaden att ekonomie kandidatprogrammet i år har fler sökanden än psykologprogrammet och kommer på tredje plats.

 • Juristprogrammet (6194 sökande)
 • Läkarprogrammet (5139 sökande)
 • Ekonomie kandidatprogram (4232 sökande)
 • Psykologprogrammet (3796 sökande)
 • Sjuksköterskeprogrammet (3257 sökande)

De mest sökta kurserna är dessa:

 • Företagsekonomi A (1128 sökande)
 • Psykologi A (946 sökande)
 • Nationalekonomi A (696 sökande)
 • Medie- och kommunikationsvetenskap A (566 sökande)
 • Sociologi och socialpsykologi A (557 sökande)

Bland programmen på Campus Gotland toppar Kandidatprogram i ledarskap – kvalitet – förbättring, distans, med 865 (1 027) följt av Kandidatprogram i speldesign och grafik med 522 (546) och Kandidatprogram i företagsekonomi med 486 (584). Här är de anmälningsalternativ vid Campus Gotland som fick flest anmälningar:

 • Ledarskap och kommunikation, 5 hp (2045 sökande)
 • Kandidatprogram i ledarskap – kvalitet – förbättring, distans (886 sökande)
 • Ledarskap – kvalitet – förbättring A, 30 hp (842 sökande)
 • Inledande programmering med Java, 7,5 hp (741 sökande)
 • Kandidatprogram i speldesign och grafik (522 sökande)

Flest anmälningar i landet

 • Totalt sökte 375 451 personer till högskolan inför höstterminen 2023, enligt Universitets- och högskolerådet (UHR).
 • Uppsala universitet fick flest anmälningar, följt av Stockholms universitet och Göteborgs universitet.
 • Antalet anmälda till högskolan ligger på en jämn och hög nivå, jämfört med innan pandemin. Nästan precis lika många sökte i år som förra året, men tio procent färre än rekordantagningen under pandemiåret 2021.