Konsumentbeteende och antibiotikaresistens

2 april 2023

Anna-Carin Nordvall, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen.

Jag vill försöka entusiasmera konsumenter så att de vågar och orkar lära sig och tänka om vid sina matinköp, säger Anna-Carin Nordvall, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen.

Vilken information baserar konsumenter sina köpbeslut på i vårt samhälle? Då hållbarhet och överhängande hot såsom antibiotikaresistens är viktiga frågor för vår framtida överlevnad? Det ska Anna-Carin Nordvall berätta om på årets Göran Gustafsson-symposium.

Anna-Carin Nordvall, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen forskar om hur individer, med fokus på konsumenter fattar sina köpbeslut. Fokuset har varit att se vilken information konsumenter baserar sina köpbeslut på och hur konsumenten kan bli mer medveten för att göra mer noggranna överväganden i sina köpbeslut.

Anna-Carin Nordvall
Anna-Carin Nordvall, universitetslektor vid företags-
ekonomiska institutionen. Foto: Cecilia Yates

– Mitt intresse ligger även i de hinder som konsumenter känner inför att ta till sig information och fatta bra köpbeslut, säger Anna-Carin Nordvall. Det kan vara väldigt svårt och utmanande för konsumenten. Det ligger en slags paradox i konsumenters köpbeteende – konsumenter vill fatta bra köpbeslut, bete sig antibiotikasmart eller hållbart samtidigt som dennes beteende drivs av ett vane-beteende.

På Göran Gustafsson symposiet ska Anna-Carin Nordvall prata om de utmaningar som konsumenter ställs inför i dagligvarubutiken när de handlar mat. Många väljer icke-antibiotikasmarta produkter för att de inte vet vad som är bra eller dåligt.

– Intentionen hos konsumenten är oftast god, berättar Anna-Carin Nordvall, men hur kan vi hjälpa konsumenter att bli mer handlingskompetenta i sitt val av att köpa mat?  Jag kommer även att ta upp konsumenters icke-representativitet i antibiotikaresistens-debatten.    

Motstridig information om antibiotikaanvändning

I Sverige finns det tydliga riktlinjer och information för och om antibiotika och antibiotikaanvändning, exempelvis för köttproduktion och läkares föreskrifter.

– Men i konsumentkontexten är denna information och riktlinjer ofta otydliga och det är upp till konsumenten att själv avgöra vad som är ett bra och dåligt köpbeslut, förklarar Anna-Carin Nordvall. Samtidigt kan det även vara svårt för konsumenten att ta sig igenom djungeln av rekommendationer och information som ofta är tvetydlig och motstridig.

– Som en liten tankeövning inför mitt prat på symposiet, föreställ dig att du skall köpa mat. I vilken utsträckning funderar du själv kring hur maten har producerats och vilka bättre alternativ som finns till olika produkter?

Gemensamt ansvar mot antibiotikaresistens

För framtiden finns förhoppningar om att alla aktörer, politiker såväl som matproducenter och konsumenter tar ett gemensamt ansvar för att hämma utvecklingen av antibiotikaresistens

– Jag vill försöka entusiasmera människor i deras roll som konsumenter så att de vågar och orkar lära sig och tänka om vid sina matinköp, avslutar Anna-Carin Nordvall.

Göran Gustafsson-symposiet

2023 års föreläsning är en del av ett större symposium ”Antibiotic Resistance – joint actions towards sustainable solutions” i samarbete med Uppsala universitets Uppsala antibiotikacentrum, UAC. Göran Gustafssonföreläsare och huvudföreläsare är Gerry Wright, verkställande direktör för Canada’s Global Nexus for Pandemics and Biological Threats och professor vid institutionen för biokemi och biomedicinska vetenskaper vid McMaster University i Kanada.

Tid: torsdagen 13 april, 13:00–17:00.
Plats: Universitetshuset, sal IX.
Anmälan: bit.ly/GG2023registration.
Övrigt: Symposiet är på engelska.