Studenter utforskade hållbarhet tillsammans under ämnesöverskridande introduktionsdagar

17 november 2022

Studenter vandrar på en stenstrand. Himlen är blå.

Kopplingen till naturen är ett centralt tema under introduktionsdagarna i hållbarhet som arrangeras på Gotland.

Den 7-9 september arrangerade Uppsala universitet introduktionsdagarna Searching for Sustainability för nya magister- och masterstudenter vid Campus Gotland. Omkring 100 studenter och tio lärare från fem program utforskade hållbarhet ur olika perspektiv och på olika platser.

Målet med introduktionsdagarna är att utforska hur kollaborativt, kreativt och kritiskt lärande kan bidra till att tackla utmaningar kopplade till hållbar utveckling.

Ett annat viktigt mål är att skapa möten mellan studenter över ämnesgränserna som kan leda till nya samarbeten under studietiden.

Det här var det fjärde året som evenemanget arrangerades för studenter vid Campus Gotland.

I år varvades presentationer av de olika hållbarhetsprogrammen på campus med föreläsningar och workshops samt exkursioner runt om på Gotland.

Deltagarna besökte Östergarnslandet där människor gått samman i ett projekt för att producera lokal förnybar energi. I Herrvik fick studenterna möjlighet att prova på gående meditation som ett sätt att få kontakt med naturen. Dessutom besökte man Ekobyn i Västerhejde för att få en inblick i hur ekologisk odling kan bedrivas.

Introduktionsdagarna avslutades med en grillkväll på strandpromenaden utanför campus i Visby.

Studenter i en sal framför en föreläsare på en skärm.
Isabel Rimanoczy, doktor i utbildningsvetenskap, gav en gästföreläsning på distans om hur man kan få förändring att hända och vilka faktorer som påverkar. Presentationen ägde rum i den nya klimatsmarta föreläsningssalen B51 på Campus Gotland. Foto/bild: Daniel Olsson
Studenter står framför en föreläsare bredvid en bevattningsdamm.
Wolfgang Brunner berättar om hur man jobbar för att lokalproducera energi på östra delen av Gotland. På bevattningsdammen i bakgrunden planeras för flytande solceller. Foto/bild: Daniel Olsson
Ett trädgårdsland.
Ekologisk odling vid Ekobyn i Västerhejde. Ett av besöksmålen för årets upplaga av Searching for Sustainability. Foto/bild: Daniel Olsson
Studenter och lärare grillar korv och är glada.
Introduktionsdagarna avslutades med en grillkväll vid strandpromenaden utanför Campus Gotland. Lovísa Eiríksdóttir, doktorand vid Företagsekonomiska institutionen och koordinator för årets event skötte grillningen tillsammans med Gustaf Leijonhufvud, forskare vid Konstvetenskapliga institutionen. Foto/bild: Daniel Olsson